Të dhënat e hapura – kur oferta dhe kërkesa takohen në gjysmë të rrugës

Koncepti i të dhënave të hapura mbështetet në parimin e qasjes së hapur, duke i shërbyer të mirës publike përmes fuqizimit të qytetarëve, duke nxitur zhvillimin e biznesit dhe duke informuar zhvillimin social. Në Maqedoninë e Veriut, koncepti i të dhënave të hapura u prezantua dhe u promovua me anëtarësimin e vendit në Partneritetin për Qeverisje të Hapur në vitin 2011. Rrjedhimisht, në vitin 2014 u miratua Ligji për Përdorimin e të Dhënave të Sektorit Publik. Megjithatë, përveç sigurimit të një baze ligjore për të dhënat e hapura, progresi ka qenë shumë i ngadaltë. Institucionet kanë vështirësi për t’i publikuar dhe përditësuar të dhënat me të cilat punojnë dhe qytetarët ende nuk mund ta shohin potencialin e madh që mund ta sjellin këto të dhëna.

Thuhet gjerësisht se të dhënat janë lëndë djegëse fosile e së ardhmes dhe shembuj të shumtë të zhvillimit ekonomik dhe social mund ta konfirmojnë këtë deklaratë. Duke qenë se po e njohim gjithnjë e më shumë vlerën e të dhënave, është detyrë e brezit tonë të përshpejtojmë publikimin e tyre si dhe të rrisim ndërgjegjësimin për vlerën e tyre. Fondacioni Metamorfozis është thellësisht i përkushtuar për të mbështetur institucionet në Maqedoninë e Veriut për të zhvilluar infrastrukturën/burimet që të mund të vazhdojnë mbledhjen dhe publikimin e të dhënave në formate të standardizuara në mënyrë që të lejojnë përdorimin dhe ripërdorimin pa pagesë, të nxitur nga Strategjia për të Dhënat e Hapura – që në fakt, është shtylla kurrizore e procesit. Përveç trajnimit praktik të institucioneve për publikimin e grupeve të të dhënave të tyre dhe organizimit të hakatonëve për të përshpejtuar kërkesën dhe përdorimin e të dhënave, Fondacioni Metamorfozis, në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare, e mbështet harmonizimin e ligjit të Maqedonisë me Direktivën e BE-së për të Dhënat e Hapura dhe Ripërdorimin e Informacionit të Sektorit Publik për t’i bërë më ambicioze proceset e të dhënave të hapura në vend.

Edicioni i 17-të i konferencës e-Shoqëri.mk që fillon më 30 nëntor do t’u ofrojë pjesëmarrësve hapësirë për të shqyrtuar mundësitë dhe sfidat që po kalon demokracia në epokën digjitale, duke i kushtuar gjithashtu vëmendje të madhe rolit dhe vlerës së të dhënave. Në seancën Të Dhënat e Hapura: ku oferta dhe kërkesa takohen në gjysmë të rrugës, përfaqësues dhe praktikues të çmuar të kësaj kauze do t’i paraqesin pikëpamjet e tyre se si të avancohen të dhënat e hapura në Ballkanin Perëndimor. Irena Bojaxhievska, eksperte kryesore në realizimin e harmonizimit të ligjit përkatës të Maqedonisë së Veriut me Direktivën 2019/1024 do të jetë në mesin e folësve, së bashku me Delvina Haxhijahën nga Open Data Kosova, Llazar Pop Ivanov nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe Nada Rakoçeviq nga Oda e Ekonomisë e Malit të Zi. Të gjithë folësit kontribuojnë vazhdimisht në përmirësimin e ekosistemit të të dhënave të hapura në vendet e tyre përkatëse dhe më gjerë, dhe sesioni premton një mjedis frymëzues për të mësuar nga përvojat e njëri-tjetrit.

Më shumë informacion rreth konferencës dhe regjistrimit mund të gjeni në linkun e mëposhtëm: https://e-society.mk/

Konferenca e-Shoqëri.mk organizohet nga Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – Metamorfozis, në sinergji me projektet: “Rritja e Pjesëmarrjes qytetare në Agjendën Digjitale – ICEDA” – i mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe “Verifikimi i fakteve të progresit të Maqedonisë së Veriut drejt BE-së” – i mbështetur financiarisht nga Fondacioni Kombëtar për Demokraci (NED) dhe “Reagimi i Shpejtë ndaj Dezinformatave për Vaksinat” – i mbështetur financiarisht nga Balkan Trust for Democracy (BTD), German Marshall Fund, SHBA. Pikëpamjet e shprehura gjatë konferencës nuk i pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.

Ndaje:

31685
meta tim sliki-02.jpg

Qëndresa

Sulejmani

Director of Programme, Metamorphosis Foundation

Tekste të tjera në blog

"RMV, certifikata elektronike e lindjes “nyjë gordiane” për institucionet arsimore, noterët dhe bankat" - Portalb.mk

05.01.2022

Certifikatë e lindjes, foto Pixabay, përpunuar nga Portalb.mk Institucionet arsimore, bankat dhe noterët janë të pasigurt dhe nuk janë të informuar sa duhet nëse duhet të pranojnë një certifikatë të lindjes të lëshuar në mënyrë elektronike, shkruan Meta.mk, transmeton Portalb.mk. Megjithëse marrja e një certifikate nga Drejtoria për Udhëheqjen e Librave Amë (DULA) në mënyrë […]

Samiti për Demokraci erdhi në momentin e duhur, tani nevojiten vepra

13.12.2021

Ajo që është shumë me rëndësi, për shumë vende, por sidomos për ne që jetojmë në vendet e Ballkanit, ku pritjet dhe shpresa nga demokracia ishin dhe janë ende të mëdha, edhe pse korrupsioni dhe mos-sundimi i ligjit e bren gradualisht këtë shpresë, është se ky Samit si platformë për dialog global të mos mbetet […]

VMA, IA dhe të drejtat e njeriut: a e respekton algoritmi juaj privatësinë?

23.11.2021

Goce Arsovski

E-Pjesëmarrja: Perspektiva rajonale - veprime lokale

23.11.2021

Inovacionet digjitale e transformojnë rrënjësisht vendimmarrjen demokratike dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në ndryshimet shoqërore. Si dëshmitarë të pandemisë globale Kovid-19, mund të shohim se si administratat publike në rajon dhe BE, në mënyrë të planifikuar ose sporadike, po eksperimentojnë gjithnjë e më shumë me krijimin e platformave në internet ose mjeteve digjitale për t’u mundësuar […]

"Digjitalizimi në RMV, ka disa hapa që duhet të ndërmarrin qytetarët për të fituar certifikatë elektronike" - Portalb

05.11.2021

Certifikatë e lindjes, foto Pixabay, përpunuar nga Portalb.mk Nxjerrja e dokumenteve me prani fizike, pra në sportele, u harxhon njerëzve kohë, para dhe nerva. Këtë më së miri e treguam në hulumtimet tona ku për një certifikatë të lindjes, i cili mund të nxirret për 5 minuta, pritëm një javë, si rezultat i mungesës së […]

"Nuk do të kërkohen më certifikatat e lindjes jo më të vjetra se 6 muaj, DMLA e shpalli vendimin pas hulumtimit të Portalbit" - Portalb

03.11.2021

Drejtoria për Menaxhim me Librat Amë (DMLA), informon se ka miratuar vendim që të mos kërkojë certifikata nga Libri Amë i të Lindurve jo më të vjetra se gjashtë muaj. Këtë e deklaroi pasi që Portalb.mk, publikoi hulumtimin në të cilin qytetarët ankoheshin dhe vetë Drejtoria konfirmoi se u janë kërkuar certifikata jo më të […]