Animacion: Siguria kibernetike dhe të drejtat e njeriut në Maqedoninë e Veriut

Si lidhet siguria kibernetike me të drejtën e organizimit, lirinë e fjalës dhe të drejtat e tjera të njeriut? Përgjigjen për këtë pyetje mund ta gjeni në këtë animacion të shkurtër. Më shumë informacion mbi këtë temë mund të gjeni në hulumtimin “Siguria kibernetike dhe të drejtat e njeriut në Maqedoninë e Veriut dhe në […]

Kontroll i gjurmëve të gishtave digjitalë

Shikoni mësimin me video i cili është pjesë e serisë së videove në temën “Gishtit digjital”. Videot kryesisht janë të dedikuara për kuadrin mësimdhënës dhe nxënësit me qëllim që të rritet vetëdija dhe njohuritë rreth sigurisë digjitale. Mësimi me video është përgatitur me mbështetjen e Fondacionit Metamorfozis dhe Techsoup Europe.