Animacion: Siguria kibernetike dhe të drejtat e njeriut në Maqedoninë e Veriut

Si lidhet siguria kibernetike me të drejtën e organizimit, lirinë e fjalës dhe të drejtat e tjera të njeriut? Përgjigjen për këtë pyetje mund ta gjeni në këtë animacion të shkurtër. Më shumë informacion mbi këtë temë mund të gjeni në hulumtimin “Siguria kibernetike dhe të drejtat e njeriut në Maqedoninë e Veriut dhe në […]

Kontroll i gjurmëve të gishtave digjitalë

Shikoni mësimin me video i cili është pjesë e serisë së videove në temën “Gishtit digjital”. Videot kryesisht janë të dedikuara për kuadrin mësimdhënës dhe nxënësit me qëllim që të rritet vetëdija dhe njohuritë rreth sigurisë digjitale. Mësimi me video është përgatitur me mbështetjen e Fondacionit Metamorfozis dhe Techsoup Europe.

Llojet e gjurmëve të gishtave digjitalë

Shikoni mësimin me video i cili është pjesë e serisë së videove në temën “Gishtit digjital”. Videot kryesisht janë të dedikuara për kuadrin mësimdhënës dhe nxënësit me qëllim që të rritet vetëdija dhe njohuritë rreth sigurisë digjitale. Mësimi me video është përgatitur me mbështetjen e Fondacionit Metamorfozis dhe Techsoup Europe.

Efektet anësore të gjurmëve të gishtave digjitalë

Shikoni mësimin me video i cili është pjesë e serisë së videove në temën “Gishtit digjital”. Videot kryesisht janë të dedikuara për kuadrin mësimdhënës dhe nxënësit me qëllim që të rritet vetëdija dhe njohuritë rreth sigurisë digjitale. Mësimi me video është përgatitur me mbështetjen e Fondacionit Metamorfozis dhe Techsoup Europe.  

Çfarë është gjurma e gishtit digjital?

Shikoni mësimin me video i cili është pjesë e serisë së videove në temën “Gishtit digjital”. Videot kryesisht janë të dedikuara për kuadrin mësimdhënës dhe nxënësit me qëllim që të rritet vetëdija dhe njohuritë rreth sigurisë digjitale. Mësimi me video është përgatitur me mbështetjen e Fondacionit Metamorfozis dhe Techsoup Europe.  

Njohja dhe mbrojtja nga ngacmimi në internet

Shikoni mësimin me video i cili është pjesë e serisë së videove në temën “Dhuna në internet”. Videot kryesisht janë të dedikuara për kuadrin mësimdhënës dhe nxënësit me qëllim që të rritet vetëdija dhe njohuritë rreth sigurisë digjitale. Mësimi me video është përgatitur me mbështetjen e Fondacionit Metamorfozis dhe Techsoup Europe.  

Ndikimi i mediave sociale dhe lojërave kompjuterike

Shikoni mësimin me video i cili është pjesë e serisë së videove në temën “Dhuna në internet”. Videot kryesisht janë të dedikuara për kuadrin mësimdhënës dhe nxënësit me qëllim që të rritet vetëdija dhe njohuritë rreth sigurisë digjitale. Mësimi me video është përgatitur me mbështetjen e Fondacionit Metamorfozis dhe Techsoup Europe.  

Ngacmimi në internet

Shikoni mësimin me video i cili është pjesë e serisë së videove në temën “Dhuna në internet”. Videot kryesisht janë të dedikuara për kuadrin mësimdhënës dhe nxënësit me qëllim që të rritet vetëdija dhe njohuritë rreth sigurisë digjitale. Mësimi me video është përgatitur me mbështetjen e Fondacionit Metamorfozis dhe Techsoup Europe.

Çfarë është dhuna në internet?

Shikoni mësimin me video i cili është pjesë e serisë së videove në temën “Dhuna në internet”. Videot kryesisht janë të dedikuara për kuadrin mësimdhënës dhe nxënësit me qëllim që të rritet vetëdija dhe njohuritë rreth sigurisë digjitale. Mësimi me video është përgatitur me mbështetjen e Fondacionit Metamorfozis dhe Techsoup Europe.

Rikthimi i të dhënave të humbura

Shikoni mësimin me video i cili është pjesë e serisë së videove në temën “Transferimi i të dhënave”. Videot kryesisht janë të dedikuara për kuadrin mësimdhënës dhe nxënësit me qëllim që të rritet vetëdija dhe njohuritë rreth sigurisë digjitale. Mësimi me video është përgatitur me mbështetjen e Fondacionit Metamorfozis dhe Techsoup Europe.

Bashkëpunimi me të dhënat

Shikoni mësimin me video i cili është pjesë e serisë së videove në temën “Transferimi i të dhënave”. Videot kryesisht janë të dedikuara për kuadrin mësimdhënës dhe nxënësit me qëllim që të rritet vetëdija dhe njohuritë rreth sigurisë digjitale. Mësimi me video është përgatitur me mbështetjen e Fondacionit Metamorfozis dhe Techsoup Europe.  

Rreziqet gjatë transmetimit të të dhënave

Shikoni mësimin me video i cili është pjesë e serisë së videove në temën “Transferimi i të dhënave”. Videot kryesisht janë të dedikuara për kuadrin mësimdhënës dhe nxënësit me qëllim që të rritet vetëdija dhe njohuritë rreth sigurisë digjitale. Mësimi me video është përgatitur me mbështetjen e Fondacionit Metamorfozis dhe Techsoup Europe.