Враќање на изгубените податоци

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема ‘’Трансфер на податоци’’. Главно видеата се наменети за наставен кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.

Колаборација со податоци

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема ”Трансфер на податоци”. Главно видеата се наменети за наставен кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.

Како да ја подесите приватноста на вашиот мобилен уред

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема ‘’Приватност – видео упатства’’. Главно видеата се наменети за наставен кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.  

Што се тоа интернет колачиња?

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема ‘’Приватност – видео упатства’’. Главно видеата се наменети за наставен кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.  

Закани за интернет приватност

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема ‘’Приватност – видео упатства’’. Главно видеата се наменети за наставен кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.  

Што е интернет приватност?

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема ‘’Приватност – видео упатства’’. Главно видеата се наменети за наставен кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.  

Добри практики за заштита на вашиот компјутер

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема ‘Дигитална безбедност – видео упатства’’. Главно видеата се наменети за наставен кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.  

Препознавање на фишинг напади

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема ‘Дигитална безбедност – видео упатства’’. Главно видеата се наменети за наставен кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.  

Препознавање на спам пораки

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема ‘Дигитална безбедност – видео упатства’’. Главно видеата се наменети за наставен кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.  

Безбедно веб прелистување на интернет

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема ‘Добри практики и совети за интернет безбедност’’. Главно видеата се наменети за наставниот кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.

Добри практики за користење на лозинки

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема ‘Добри практики и совети за интернет безбедност’’. Главно видеата се наменети за наставниот кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.  

Физичка безбедност на дигитални уреди

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема ‘Добри практики и совети за интернет безбедност’’. Главно видеата се наменети за наставниот кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.  

Verified by MonsterInsights