Враќање на изгубените податоци

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема ‘’Трансфер на податоци’’. Главно видеата се наменети за наставен кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.

Колаборација со податоци

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема ”Трансфер на податоци”. Главно видеата се наменети за наставен кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.