Анализа на E-услугите во општините во Република Северна Македонија 2023

15.02.2024

Во фокусот

Анализа на E-услугите во општините во Република Северна Македонија 2023

Дигитализацијата и дигиталните технологии драстично го менуваат начинот на кој живееме, работиме и комуницираме со светот околу нас. Ова е особено точно во областа на јавните услуги, каде што дигиталните владини услуги (услугите на е-влада) сè повеќе ги заменуваат традиционалните услуги засновани на хартија. Транзицијата кон услугите на е-влада, а особено транзицијата на услугите на е-влада кон т.н. дигитални владини услуги на централно и/или на локално ниво е поттикната од процесот на дигитална трансформација, односно од промената на организациите и на институциите, нивните деловни модели и процеси, идеите и користените методологии. Таа дигитална трансформација е овозможена преку развој и користење нови дигитални технологии и уреди за создавање, собирање, обработка, анализа и употреба на огромен број податоци, какви што се мобилните дигитални уреди, интернет на нештата (англ. Internet of Things – IoT), компјутерското работење во облак (англ. cloud computing) и, пред сè, алгоритмите на вештачката интелигенција (англ. Artificial Intelligence – AI). Крајната цел е целосна дигитализација на јавните услуги заради нивна целосна достапност за сите, и сите да имаат корист од најдоброто дигитално опкружување, кое обезбедува лесни за употреба, ефикасни и персонализирани дигитални услуги и алатки со високи стандарди за безбедност и приватност.

 

Сподели:

mediumski-item-img-1.png

ОТВОРЕН ПОВИК за изразување на интерес за членување на претставници од заинтересирани граѓански организации во Советот за координација и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година

Отворениот повик треба да овозможи пријавување на 8 (осум) претставници од заинтересирани граѓански организации кои ги споделуваат вредностите на Партнерството за отворена власт и се залагаат за поголема партиципативност, отвореност и отчетност на властите и ги применуваат тие принципи во своето работење, за нивно учество во Советот за координација и следење на Националниот акциски план […]

mediumski-item-img-1.png

Оглас за вработување на раководител/ка на проект

Основни информации Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“ преку својата програма „Медиуми за демократија“ препознава дека едно информирано општество е суштествено за обезбедување одговорност како на јавниот, така и на приватниот сектор. Активностите кои што „Метаморфозис“ ги реализира во рамките на оваа програма имаат цел да креираат средина во која слободните и професионални медиуми имаат […]

mediumski-item-img-1.png

Индекс на отвореност: Во тек е осмиот бран на мерењe на отвореноста на извршната и законодавната власт

Мрежата ACTION SEE – Мрежа за Одговорност, Технологија и Институционална Отвореност во Југоисточна Европа со поддршка на Национален фонд за демократија преку проектот Using New Media to Promote Government Transparency, го започна осмиот бран на мерења на отвореноста на извршната и законодавната власт во четири земји од регионот (Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Србија и […]