Мени

е-Капацитети: е-Рајдери

Проектот е-Рајдери (официјален блог на проектот) го јакне капацитетот на граѓанските организации (НВО) во Македонија за да ги пренесат своите пораки, да поттикнат граѓанско учество во општествениот живот, да коалицираат и подобро да им служат на своите заедници. Е-Рајдерите (од анг. е-Јавачи) се мобилни консултанти што обезбедуваат поддршка за граѓанските организации за оптимално ...

Слободен софтвер

Издавање колекција на локализирани апликации со слободен софтвер во соработка со локалната организација за слободен софтвер. Целта на оваа активност е да се задоволат основните потреби на локалните НВО и на домашните корисници со промоција на слободниот софтвер како ефикасно, рационално и легално софтверско решение за хибридни системи (компјутери со инсталиран Microsoft Windows, кои ...

е-Капацитети: Слободен софтвер

Издавање колекција на локализирани апликации со слободен софтвер во соработка со локалната организација за слободен софтвер. Целта на оваа активност е да се задоволат основните потреби на локалните НВО и на домашните корисници со промоција на слободниот софтвер како ефикасно, рационално и легално софтверско решение за хибридни системи (компјутери со инсталиран Microsoft Windows, кои ...

е-Инклузивност: Пренос на знаења

Во своите напори за надминување на дигиталниот јаз од аспект на недостаток на знаења од областа на ИКТ, Метаморфозис организира обуки за разни целни групи. Фондацијата Метаморфозис ги нуди следните обуки: Обуките (курсевите) може да се состојат од еден или повеќе модули. • Модулите може да се комбинираат според потребите на клиентот. • Минимален број на учесници за одржување на ...

crisp_ngo_network

е-Инклузивност: Заштита и безбедност на децата и нивните права на интернет

Проектот CRISP има за цел да ги заштити правата на децата на интернет и да овозможи сигурен и безбеден пристап до интернет, заштита на нивната приватност и приватноста и безбедноста на нивните семејства. Мрежа од 12 НВОи распоредени на различни географски локации работат на подигнување на свеста и изградба на капацитетот во основните и средните училишта во Република Македонија. Се ...

е-Инклузивност: Повторна употреба на користени компјутери

Фондацијата Метаморфозис од 2006 година го воведува проектот за повторна употреба на користени компјутери. Целта на проектот е обезбедување на компјутери и компјутерска опрема на оние кои не се во можност да купат. За таа цел сите фирми, институции, организации и други субјекти кои имаат стари компјутери и сакаат да ги донираат тоа можат да го сторат преку овој проект. Ако ...

е-Инклузивност: Предлог-стандарди на Метаморфозис за е-точки

Стандарди за просторијата: 1. Соодветно осветлена просторија 2. Чиста просторија (хигиеничар кој ќе ја одржува просторијата минимум два пати неделно) 3. Да има корпа за отпадоци 4. Локацијата да биде на лесно достапно место 5. Соодветно обележување да има патоказ (оддалечен минимум 50 метри од просторијата) да има истакнато фирма (минимум метар на 50 сантиметри) да има натписи внатре ...

Дигитални клубови

Во рамките на проектот Дигитални клубови коj веќе неколку години го спроведува Фондациjата Метаморфозис, отворени се 12 дигитални клубови на териториjата на Република Македониjа. Дигиталните клубови нудат голем број на активности и услуги кои вклучуваат пристап до ИКТ од страна на жителите во заедницата, со цел поддршка на нивниот социјален и економски развој. Дигиталните клубови...

е-Инклузивност: Дигитални клубови

Во рамките на проектот Дигитални клубови коj веќе неколку години го спроведува Фондациjата Метаморфозис, отворени се 12 дигитални клубови на териториjата на Република Македониjа. Дигиталните клубови нудат голем број на активности и услуги кои вклучуваат пристап до ИКТ од страна на жителите во заедницата, со цел поддршка на нивниот социјален и економски развој. Дигиталните клубови...

е-Инклузивност: Иницијатива за Отворен пристап во Македонија

Отворениот пристап (ОП) претставува слободна достапност на дигитални содржини на интернет. ОП е најпознат и најпогоден начин за рецензирани научни и академски написи коишто истражувачите ги објавуваат без да очекуваат да бидат платени за тоа. Иако повеќето академски институции во Македонија објавуваат весници, повеќето од нив го прават тоа во печатена форма без да ги искористат...