Рокот за Јавен повик: ревидирање на методологијата на Индексот на отвореност се продолжува до 15ти септември, 2020 година до 16:00 часот.

Сподели: