Фондацијата Метаморфозис, со поддршка на Фондацијата Институт отворено општество – Македонија, во рамките на проектот Национална стратегија за развој на информатичко општество организира серија на јавни трибини, со цел пренесување знаења за низа тековни теми од областа на информатичкото општество.

Трибините ќе се одржат во Скопје, во следните термини:

  • 12.12.2005 ИКТ за поефикасни локални самоуправи (во рамките на НВО-Саемот)
  • 23.12.2005 Зголемување на интернет-пенетрација во РМ
  • 27.02.2006 Блогирање за демократија и развој
  • 09.03.2006 Либерализација на телекомуникацискиот пазар како услов за ефтин и квалитетен пристап
  • 16.03.2006 Индикатори и методологии за степенот на развој на информатичкото општество

 

Трибините се надоврзуваат и на конференцијата „иМакедонија за раст и развој, исто така“, одржана на 29.09.2005 г. на која беше промовирана Националната стратегија за развој на информатичко општество на РМ.

Целта на трибините е да се зголеми граѓанското учество во процесот на спроведување и евалуација на Националната стратегија. За претставниците на граѓанските организации од другите градови кои се заинтересирани за учество во трибините ќе бидат покриени патните трошоци во висина на повратен автобуски билет.

Заинтересираните за учество на трибините може да добијат повеќе информации преку е-пошта, на адресата info@metamorphosis.org.mk.

Сподели: