DSC03667

Еколошкиот предизвик претставуваше симулација на законодавна, надзорна и анкетна расправа по предлог-закон за заштита на животната средина. Симулацијата вклучуваше пратеници, советници на комисии, асистенти на пратеничките групи и граѓански организации. Во текот на симулацијата учесниците практично ги применуваа законските и деловничките одредби кои се однесуваат на организирањето и спроведувањето на јавните расправи. 

DSC03672

DSC03765

Метаморфозис досега има искуство со учество на законодавна расправа во Комисијата за транспорт и врски за Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема и надзорната расправа за Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Сподели: