DSC03667

Sfida ekologjike paraqiste simulim të debatit ligjdhënës, mbikëqyrës dhe anketues për një propozim-ligj për mbrojtje të mjedisit jetësor. Simulimi përfshinte deputetë, këshilltarë të komisioneve, asistentë të grupeve parlamentere dhe organizata qytetare. Gjatë simulimit, pjesëmarrësit praktikisht i zbatonin dispozitat ligjore dhe statutare që kanë të bëjnë me organizimin dhe realizimin e debateve publike.

DSC03672

DSC03765

Fondacioni Metamorfozis ka përvojë të mëparshme duke marrë pjesë në debate ligjdhënëse në Komisionin për transport dhe lidhje për Ligjin për menaxhim të pajisjeve elektrike dhe elektronike dhe mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike dhe në debatin mbikëqyrës për Ligjin për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik.

Ndaje: