Ставени се во функционална употреба брзите канали за комуникација на новинарите/медиумите со институциите надлежни за одредени области кои се од интерес на граѓаните. Преку платформата WhatsApp новинарите ќе можат директно да поставуваат прашања; да проверуваат факти за одередени објавени информации; да консултираат експерти од соодветните области, со цел да се избегнат дезинформации и медиумски манипулации на јавноста.

Областите/темите за кои новинарите ќе можат да поставуваат прашања и да покренуваат иницијативи се:

  • Ковид-19
  • Попис
  • Интеграции
  • Животна средина

За секоја од горенаведениве теми новинарите ќе можат да постават прашања и да добијат навремена, точна и проверена информација потврдена од од релевантни извори и/или експерти.

За да се постигне брза, професионална, ефикасна интерактивна комуникација, тимот на проектот подготви правила при меѓусебното комуницирање. Подолу ПДФ документ со правилата за меѓусебна комуникација.

Правила за користење/комуникација во Whatsapp групите за комуникација меѓу новинарите и институциите

 

Сподели: