Брз одговор на дезинформации за вакцините

25.06.2021

Проекти

Име на проектот: Брз одговор на дезинформации за вакцините

Цели на проектот

  • Да се зголеми производството и споделувањето на проверени и едукативни медиумски содржини (насочени кон медиумски професионалци и општа публика);
  • Барање транспарентност од властите и олеснување на соработката со медиумите и граѓанското општество;
  • Овозможување директна соработка помеѓу новинари, медицински професионалци и други засегнати страни.

 

Целни групи

Медиумски професионалци

Национални, регионални, локални медиуми кои информираат преку различни платформи

Јавни и државни институции од здравство

Здравствени работници

Генералната публика/граѓаните на РСМ

Очекувани резултати

  • Зголемена продукција на проверени и едукативни медиумски содржини од областа на здравството
  • Подобрена транспарентност од властите кон граѓаните
  • Подобрена комуникација меѓу властите и здравствените работници и медиумските професионалци

 

Проектни активности

Продукција на текстови со кои ќе се проверуваат факти и објаснувачки статии (теми) од областа на здравството и вакцинацијата;

Спроведување на вебинари за медиумските професионалци на теми од нивни интерес за поквалитетни содржини и подобра комуникација со својата публика;

Обезбедена онлајн платрофма со која ќе се споделуваат брзи и кратки информации за здравствените состојби во земјата со акцент на вакцинацијата ии состоојбата со Ковид-19;

Промоција на специјализираните содржини прилагодена за националната и локалната публика преку веб-страници на медиуми, социјални медиуми и преку воспоставување јавен канал за анти-дезинфо Информации (ADC);

Изготвување и објавување на извештај кој ќе содржи научени лекции и препораки за проверувачи на факти заинтересирани за репликација

 

Времетраење на проектот: 1 јуни 2021 – 31 јануари 2022

 

Финансиска поддршка: Балкански фонд за демократија

 

Партнери:

Владата на РСМ

Асоцијација на специјализанти и млади лекари

Медиумите: Дума.мк; Дрнка.мк; Кумановоњуз.мк; Аберџија.мк; ТВМ.мк; Апла.мк и Нистори.ком

 

 

mediumski-item-img-1.png

Промовирање на отчетноста и транспарентноста на јавните реформи

Генерална цел на проектот Да се зголеми отчетноста на јавните службеници и да се промовира активен ангажман на информирани граѓани во Република Северна Македонија, овозможувајќи соработка со повеќе засегнати страни во процесите на…

mediumski-item-img-1.png

Проверка на факти на Фејсбук содржини

Нашата определба Борбата против лажните вести е голема одговорност. Систематската проверка на фактите и известувањето базирано на потврдена вистина влијаат на зголемување на нивото на медиумска и информацикса писменост, а во исто време…

mediumski-item-img-1.png

ОПСЕРВАТОРИЈА НА МЕДИУМСКИТЕ РЕФОРМИ (ОМР)

Проектот „Опсерваторија на медиумските реформи“ (ОМР) има цел да придонесе во исполнувањето на Итните реформските приоритети (ИРП), како услов за пристапување на РМ во ЕУ, преку идентификување и отстранување на пречките за демократскиот…