Што е дигитален отпечаток ?

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема “Дигитален отпечаток“. Главно видеата се наменети за наставен кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.

Контрола на дигиталниот отпечаток

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема “Дигитален отпечаток“. Главно видеата се наменети за наставен кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.  

Видови на дигитални отпечатоци

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема “Дигитален отпечаток“. Главно видеата се наменети за наставен кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.  

Несакани ефекти од дигиталните отпечатоци

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема “Дигитален отпечаток“. Главно видеата се наменети за наставен кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.  

Препознавање и заштита од интернет вознемирување

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема “Сајбер насилство“. Главно видеата се наменети за наставен кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.

Влијанието на социјалните медиуми и компјутерските игри

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема “Сајбер насилство“. Главно видеата се наменети за наставен кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.

Што е сајбер насилство?

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема “Сајбер насилство“. Главно видеата се наменети за наставен кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.  

Интернет вознемирување

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема “Сајбер насилство“. Главно видеата се наменети за наставен кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.

Опасности при пренос на податоци

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема ‘’Трансфер на податоци’’. Главно видеата се наменети за наставен кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.  

Што се тоа податоци ?

Погледнете ја видео лекцијата која е дел од серијата видеа на тема ‘’Трансфер на податоци’’. Главно видеата се наменети за наставен кадар и ученици со цел да се подигне свеста и знаењето за дигиталната безбедност и сигурност. Видео лекцијата е изработена со поддршка на Фондација Метаморфозис и Techsoup Europe.

Слободата на говор не го оправдува он- лајн малтретирањето. Зборовите имаат моќ внимавајте како ги користите!

Погледнете го видеото кое е изработено од страна на невладината организација Calidus со поддршка на Метаморфозис и TechSoup Europe. Целта на ова видео е да се подигне свеста за важноста на медиумската писменост и стапиците во кои може да падне секое лице, особено младите на возраст од 10-16 години при користење на социјалните медиуми. Исто […]

Тинeјџери погодуваат што е вистина, а што дезинформација 2

Луѓето веруваат во што и да прочитаат на интернет без да ги проверат информациите. Младите мислат дека лесно можат да препознаат дезинформации, но честопати стануваат жртви на истите, особено на дезинформациите поврзани со КОВИД-19. Дали знаат младите како да препознаат дезинформации?, погледнете го видеото кое беше изработено од македонската инфлунсерка Христина Младеновска со поддршка на […]