Мени

Предвиди и добиј

Предвиди и добиј

Посетете го штандот на Фондацијата Метаморфозис во третата хала од Скопскиот саем и предвидете:

Како информатиката ќе влијае на животот во иднина? 

Најкреативните предвидувања ќе бидат наградени.

Награди:

   1. mp3 player
   2. memory stick 256 MB
   3. DVD-ROM

Изборот ќе го изврши УО на Метаморфозис на ден 19.12.2005 год и резултатите ќе бидат објавени на веб сајтот на фондацијата во вторник, 20.12.2005 год.

Поврзани натписи