TechSoup Северна Македонија, Албанија, Косово

28.04.2015

Проекти

Фондацијата Метаморфозис ја спроведува програмата на TechSoup за донации на софтвер од 2014 година, поддржувајќи ги граѓанските организации во Северна Македонија, Косово и Албанија.

Програмата нуди широк спектар на софтверски производи за непрофитни организации и јавни библиотеки, од кои се бара единствено да плаќаат административна такса. Овие донации се достапни за организации со статус на непрофитна организација според прописите за земјите (Северна Македонија, Албанија и Косово).

До јуни 2019 година, програмата се спроведуваше во рамките на платформата TechSoup Balkans, а веќе од јули секоја земја (Северна Македонија, Албанија и Косово) има своја платформа. Метаморфозис управува со платформите на овие три земји.

Во периодот од 2017 до 2020 година, вкупно 150 организации од овие три земји беа поддржани со лиценциран софтвер, а обработени се над 210 нарачки, во износ од 41.600 евра.

За повеќе информации во врска со програмата Techsoup во секоја земја, посетете ги следниве веб-страници:

https://www.techsoupnorthmacedonia.org/mk

https://www.techsoupalbania.org/al

https://www.techsoupkosovo.org/al

 

 

mediumski-item-img-1.png

Зајакнување на граѓанското општество преку дигитална трансформација

Цели на проектот: Зајакнување на компетенциите на вработените во Метаморфозис како едукатори и обучувачи на возрасни во врска со онлајн и иновативни алатки и пристапи за учење; Зајакнување на капацитетите на Фондација Метаморфозис

mediumski-item-img-1.png

Проект и обуки за дигитална безбедност

Целта на проектот беше да се оспособат претставниците на граѓанските организации и медиумите во полето на дигиталната безбедност и приватност. Тимот на Метаморфозис го процени нивото на знаење за дигиталната безбедност и приватност

mediumski-item-img-1.png

Проект за зајакнување на иновативен туризам (СТЕП)

Проектот е договор за грант на ИПА 2, Програма на Европската Унија за прекугранична соработка, алокации 2014-2015. Партнери во проектот се Метаморфозис – Фондација за Интернет и општество, Центар за развој на полошкиот