Зајакнување на граѓанското општество преку дигитална трансформација

20.01.2022

Проекти

Цели на проектот:

 1. Зајакнување на компетенциите на вработените во Метаморфозис како едукатори и обучувачи на возрасни во врска со онлајн и иновативни алатки и пристапи за учење;
 2. Зајакнување на капацитетите на Фондација Метаморфозис за едуцирање на граѓанските организации за дигиталната трансформација и
 3. Подобрување на капацитетите на Метаморфозис за развивање одржлива меѓународна соработка и меѓународно учење.

Очекувани резултати

Учесниците во активностите ќе:

 • стекнат знаење и вештини за дизајнирање и одржување интерактивни онлајн обуки за граѓански организации, вклучително и за најновите алатки и пристапи за зголемување на ефективноста, влијанието и квалитетот;
 • стекнат знаење за тоа како подобро да ги поддржат граѓанските организации во процесот на дигиталната трансформација;
 • стекнат знаење и вештини за тоа како да ги обучуваат граѓанските организации за дигитална трансформација, особено за преминување на технологијата „облак“ и ефективно користење на дигиталните комуникации;
 • стекнат знаење и вештини за прилагодување на едукативните активности за различни видови граѓански организации;
 • ги подобрат нивните методи за учење и образовната содржина на обуките поврзани со технологијата „облак“, дигиталниот маркетинг и дигиталната трансформација;
 • имаат подобро разбирање за тоа што прават нивните колеги од другите земји за да им служат подобро на граѓанските организации и на можностите за примена на добрите практики во активностите на Метаморфозис и ќе формираат професионална мрежа во Европа на едукатори за возрасни за дигитални вештини и вештини за спроведување обуки.

Проектни активности

Учество на обуки на следните теми:

 1. „Облак“ решенија за градење на капацитетите на граѓанските организации;
 2. Како да се поддржат граѓанските организации во дигиталната трансформација;
 3. Вештини за дигитална комуникација и маркетинг за граѓанскиот сектор и
 4. Развивање дигитални образовни програми.

Времетраење на проектот: 31.12.2021-31.12.2022 (12 месеци)

Финансиска поддршка: Европска комисија, програма Еразмус+

 

mediumski-item-img-1.png

Проект и обуки за дигитална безбедност

Целта на проектот беше да се оспособат претставниците на граѓанските организации и медиумите во полето на дигиталната безбедност и приватност. Тимот на Метаморфозис го процени нивото на знаење за дигиталната безбедност и приватност

mediumski-item-img-1.png

Проект за зајакнување на иновативен туризам (СТЕП)

Проектот е договор за грант на ИПА 2, Програма на Европската Унија за прекугранична соработка, алокации 2014-2015. Партнери во проектот се Метаморфозис – Фондација за Интернет и општество, Центар за развој на полошкиот

mediumski-item-img-1.png

TechSoup Северна Македонија, Албанија, Косово

Фондацијата Метаморфозис ја спроведува програмата на TechSoup за донации на софтвер од 2014 година, поддржувајќи ги граѓанските организации во Северна Македонија, Косово и Албанија. Програмата нуди широк спектар на софтверски производи за непрофитни