Fondacioni Metamorphosis dhe ueb portali i internetit i Vërtetmatësi po bashkëpunojnë në një projekt me Rrjetin Evropian për Standarde të Kontrollit të Fakteve (EFCSN) dhe një koalicion me mbi 40 organizatash që kontrollojnë faktet në të gjithë Evropën, për të krijuar një bazë të dhënash gjithëpërfshirëse të kontrollit të fakteve të fokusuara në Zgjedhjet Parlamentare Evropiane në vitin 2024, mundësuar nga Google.

Kjo bazë e të dhënave e hapur e parë në llojin e saj mbledh dhe kategorizon kontrollimin e fakteve politike, ekspozimin e dezinformatave, artikujt para ndalimit dhe raportet narrative mbi tendencat transkontinentale të raportuara nga një koalicion prej mbi 40 organizatash që kontrollojnë faktet në të gjithë Evropën në një projekt të njohur si Elections24Check.

Ai thekson verifikimin e pretendimeve të bëra në lidhje me zgjedhjet evropiane të vitit 2024. Përdoruesit mund të kërkojnë dhe filtrojnë artikuj në gjuhë të ndryshme, që kanë të bëjnë me vende dhe parti politike specifike dhe që trajtojnë tema specifike, si ndryshimi i klimës dhe siguria dhe mbrojtja. Qëllimi është të rritet bashkëpunimi midis vendeve dhe të veprojë si një burim për qytetarët evropianë përpara votimeve në qershor.

Si pjesë e projektit, informacioni statistikor mbi tendencat e dezinformimit zgjedhor do të bëhet i disponueshëm pasi organizatat vendosin të dhënat e tyre dhe hulumtuesit do të jenë në gjendje të kërkojnë qasje në bazën e plotë të të dhënave.

Organizatat që marrin pjesë në verifikimin e fakteve do të publikojnë gjithashtu raporte që analizojnë të dhënat.

Presidenti i EFCSN, Carlos Hernández-Echevarria tha: Elections24Check do të ofrojë një sistem zbulimi të hershëm të dezinformatave në internet për të gjithë kontinentin. Organizatat pjesëmarrëse të kontrollimit të fakteve jo vetëm që mbulojnë BE-në, por edhe komunitetin më të gjerë të vendeve fqinje evropiane. Kjo është e rëndësishme sepse dezinformatat udhëtojnë gjerësisht përtej kufijve”.

Zëvendëspresidentja e Çështjeve të Qeverisë dhe Politikave Publike për Evropën në Google, Annette Kroeber-Riel, shtoi: “Ne jemi krenarë që mbështesim punën e organizatave të kontrollit të fakteve në të gjithë Evropën në një kohë vendimtare, pasi dezinformatat zgjedhore mund të udhëtojnë përtej kufijve dhe të rrezikojnë minimin ee proceseve demokratike. Kjo nismë e udhëhequr nga EFCSN dhe 40+ organizatat anëtare të saj do të mbështesë informimin cilësor të votuesve dhe do t’i hapë rrugën koalicioneve zgjedhore në të ardhmen.”

Organizatat që kontribuojnë për verifikimin e fakteve janë të përkushtuara ndaj transparencës, vlerave jo partiake dhe gazetareske, të fokusuara në shërbimin e interesit publik siç përcaktohet në Kodin Evropian të Standardeve për Organizatat e Pavarura të Kontrollit të Fakteve.

Hyni në bazën e të dhënave në https://elections24.efcsn.com/.

Ndaje: