Hulumtimet e plota mund t’i shihni në këto linke: Maqedoni, Serbi, Kroaci, Bullgari.

Në qoftë se dëshironi që ta largoni ndonjë pajisje të vjetër dhe jofunksionale kontaktoni ndonjërën nga kompanitë e paraqitura këtu, ndërsa nëse dëshironi të dhuroni ndonjë pajisje, shpalleni këtu.

bewman-infographic-alb

Ndaje: