mediumski-item-img-1.png

22.01.2024

Përmbajtja drejt Perëndimit, komentet drejt Lindjes: Çfarë po postohet në Facebook për NATO-n dhe BE-në

Edhe pse postimet më me famë në Facebook lidhur me integrimin e Maqedonisë së Veriut në BE dhe NATO kanë një konotacion pozitiv, komentet në të shumtën e rasteve janë plotësisht negative dhe pro-ruse. Në to pretendohet se maqedonasit po e humbasin identitetin e tyre, tregon hulumtimi i Metamorfozis “Gabimi 403: Identiteti i ndaluar”, raporton […]

mediumski-item-img-1.png

13.10.2023

Deshifrimi i dezinformatave: Raporte për hartëzimin rajonal të dezinformatave dhe shoqërisë civile

Në kuadër të Programit për Aktivizëm Digjital, i zbatuar nga TechSoup dhe partnerët e tij në Evropën Qendrore dhe Lindore (EQL) që nga viti 2018, është duke u zhvilluar një aktivitet kyç që fokusohet në mbështetjen e organizatave të shoqërisë civile (OSHC) për të qenë më rezistente ndaj dezinformatave. TechSoup dhe partnerët besojnë se për […]

mediumski-item-img-1.png

09.10.2023

Ftesë për konferencën “Mbrojtja e privatësisë në epokën digjitale: në kërkim të zgjidhjeve të përbashkëta”

Të nderuar, Kemi kënaqësinë t’ju ftojmë të jeni pjesë e konferencës “Mbrojtja e privatësisë në epokën digjitale: në kërkim të zgjidhjeve të përbashkëta” që do të mbahet të enjten, më 19 tetor 2023, në Hotelin Arka në Shkup, në ora 10:00. Konferencën e organizojmë me mbështetjen e Bashkimit Evropian, në kuadër të projektit “Mbrojtja teknike […]

mediumski-item-img-1.png

28.08.2023

RMV, dilemë delikate: si të mbahet baraspesha mes qasjes në informacion publik dhe shkeljes së privatësisë

Фото: 𝓴𝓘𝓡𝓚 𝕝𝔸𝕀 on Unsplash Në epokën e digjitalizimit dhe pritshmërive të qytetarët për të pasur një qasje të shpejtë dhe të lehtë në informacion me karakter publik, konflikti mes transparencës dhe të drejtës për qasje të lirë në informacion kundrejt imperativit për mbrojtjen e të dhënave personale është shndërruar në një shqetësim të rëndësishëm […]

mediumski-item-img-1.png

08.11.2022

Çfarë paraqesin të dhënat personale?

Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale i përcakton të drejtat e qytetarëve gjatë përpunimit të të dhënave të tyre personale në situata të ndryshme, të përditshme. Me qëllim për t’i kuptuar të drejtat tona në lidhje me mbrojtjen e të dhënave tona personale, fillimisht duhet të kuptojmë çfarë paraqesin të dhënat personale, përkatësisht cilat […]

mediumski-item-img-1.png

13.09.2022

Vlerësimi i qeverisjes së mirë në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon përmes Indeksit të hapjes – Kuvendi dhe pushteti ekzekutiv – matja për vitin 2021

Me mbështetjen e Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje qytetare dhe Fondacionit Kombëtar për Demokraci (NED), Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OShC-ve – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore (ACTION SEE), përgatiti një vlerësim të gjendjes së qeverisjes së mirë të kuvendeve dhe degëve ekzekutive të […]

mediumski-item-img-1.png

13.09.2022

Publikohet Indeksi i hapjes së vetëqeverisjes lokale për vitin 2022

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare, vlerësoi gjendjen e qeverisjes së mirë në njësitë e vetëqeverisjes lokale (NJVL) në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2022. Vlerësimi është rezultat i hulumtimit të realizuar në bazë të Indeksit të Hapjes. Hulumtimi për vitin 2022 tregoi […]

mediumski-item-img-1.png

23.09.2021

Indeksi i hapjes së vetëqeverisjes lokale 2021

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare, vlerësoi gjendjen e qeverisjes së mirë në njësitë të vetëqeverisjes lokale (NjVL) në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2021. Vlerësimi është rezultat i hulumtimit të realizuar në bazë të Indeksit të Hapjes. Hulumtimi për vitin 2021 zbuloi […]

mediumski-item-img-1.png

15.08.2021

Vlerësim i nivelit të zbatimit të Planit Aksional të Strategjisë për Transparencë (2019-2021) në periudhën nëntor 2019 – qershor 2021

Metamorfozis i publikoi rezultatet e monitorimit të tretë gjashtëmujor të zbatimit të Strategjisë për Transparencë (2019-2021). Ky monitorim e vlerëson zbatimin e PA në dy dimensione: (1) a zbatohet në kohën e duhur dhe (2) a zbatohet tërësisht nga një mostër e rastësishme prej 50 institucioneve: 16 ministri dhe 34 organe dhe trupa të pushtetit […]

mediumski-item-img-1.png

30.11.2020

Resurset e hapura arsimore – analiza e mundësive dhe rekomandime për përfshirjen e RHA-ve në procesin arsimor

Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se në kuadër të projektit “Resurset e hapura arsimore”, është përgatitur një analizë e mundësive për përfshirjen e resurseve të hapura arsimore në procesin arsimor. Ajo është në dispozicion për shkarkim në këtë link, dhe ju ftojmë ta lexoni! Shpresojmë që analiza të jetë e dobishme për ju dhe të sqarojë […]

mediumski-item-img-1.png

15.09.2020

Gjendjet dhe sfidat për realizimin e mësimdhënies online në shkollat fillore – raport nga hulumtimi

Fondacioni Metamorfozis, në kuadër të projektit Resurset e Hapura Arsimore, i mbështetur nga Fondacioni Shoqëri e Hapur-Maqedoni (FSHHM), kreu një hulumtim mbi gjendjen e mësimdhënies online, me fokus në shkollat fillore në vendin tonë. Qëllimi i këtij hulumtimi ishte përcaktimi i gjendjeve dhe i sfidave të mësimdhënies online në shkollat fillore në RMV

mediumski-item-img-1.png

29.01.2020

Publikohet Strategjia për transparencë e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut (2019-2021)

Pas një sërë takimesh konsultuese të grupit të punës për krijimin e Strategjisë për transparencë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, më 19.11.2019, në mbledhjen e 166-të të Qeverisë u miratua Strategjia për transparencë e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për periudhën 2019-2021. Gjithashtu, është miratuar edhe Plani aksional me qëllim […]