mediumski-item-img-1.png

23.05.2022

Këshilla për krijimin e fjalëkalimeve të forta

Fjalëkalimet janë linja e parë e mbrojtjes kundër qasjes së paautorizuar në pajisjet dhe të dhënat tona. Sa më të forta fjalëkalimet tona, aq më të sigurt jemi në hapësirën online. Prandaj, duhet të krijojmë fjalëkalime të forta për të gjitha pajisjet, ueb-faqet dhe aplikacionet që i përdorim. Ky infografik ofron këshilla që mund të […]

mediumski-item-img-1.png

30.04.2022

Këshilla për siguri më të madhe në internet

Megjithëse, për shumë njerëz, përdorimi i internetit është një rutinë që praktikohet në baza ditore, rrallëherë i kushtohet vëmendje e mjaftueshme përdorimit të sigurt të internetit. Siguria në internet, e njohur edhe si siguria kibernetike ose siguria online, do të thotë të mbrohesh nga rreziqet dhe kërcënimet që ekzistojnë në botën online. Rreziqet e këtilla […]

mediumski-item-img-1.png

24.03.2022

Të dhënat personale dhe të drejtat e subjekteve të të dhënave personale

A e dini se cilat të dhëna janë të dhëna personale? A e dini se të dhënat personale u referohen vetëm personave fizikë? Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale garanton më shumë të drejta për personat fizikë si subjekte të të dhënave personale. Në këtë link: Të drejtat tuaja | Agjencia për Mbrojtjen e […]

mediumski-item-img-1.png

17.02.2022

Çfarë mundëson regjimi i kërkimit të fshehtë (“Inkognito”)?

Regjimi “Inkognito” është një veçori e Google Chrome që ju mundëson të fshini automatikisht të dhëna të caktuara në lidhje me aktivitetin tonë në internet. Në shfletues të tjerë ky funksion mund të gjendet edhe nën emrin “regjim i shfletimit privat”. Edhe pse quhet “inkognito” ose “privat”, është mirë ta dini se përdorimi i këtij […]

mediumski-item-img-1.png

16.12.2021

Të dhëna të hapura në pesë institucione të pushtetit qendror

Fondacioni Metamorfozis, në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës zbatoi aktivitete për ofrimin e mbështetjes për pesë institucione të reja shtetërore për publikimin e të dhënave të hapura. Mbështetja për hapjen e grupeve të të dhënave të institucioneve të pushtetit qendror realizohet në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, ndërsa aktiviteti […]

mediumski-item-img-1.png

24.04.2017

Privatësia në epokën digjitale

Me 9 video-storje edukative, Fondacioni “Metamorfozis” në bashkëpunim me APTI (Аsociacionin për teknologji dhe internet) i bashkangjitet fushatës për edukim dhe ngritje të vetëdijes së qytetarëve për sigurinë në internet në Maqedoni. Videot mund t’i shihni dhe t’i shpërndani në këtë link.

mediumski-item-img-1.png

10.03.2015

Përdorimi i TOR-it

TOR është vegël softuerike që është e dedikuar për rritjen e privatësisë dhe të sigurisë së akiviteteve tona në internet. TOR browser e mbron identitetin tuaj dhe kërkimet tuaja nga format e ndryshme të mbikëqyrjes në internet. Ai, poashtu, është i dobishëm kur përdoret me qëllim që të anashkalohen kufizimet elektronike. TOR-i e mbron anonimitetin […]

mediumski-item-img-1.png

04.11.2013

Fakte edukative të paraqitura nëpërmjet 27 vizatimeve

Më 21 dhe 22 tetor, rreth 20 fëmijë, në dy punëtori edukative figurative të organizuara nga Metamorfozis, gjatë festivalit për të rinj “Xhifoni Maqedoni”, ilustruan porosi me fakte interesante edukative, duke përdorur ngjyrna temperi dhe fllomasterë. Ua prezantojmë vizatimet e këtyre fëmijë të talentuar. Në madhësi të plotë, ato gjenden këtu. Vizatim i Aleksandar Stuparit Vizatim i Anastasija PopovskitVizatim i Anastasija PopovskiVizatim i Vasil FillkoskitVizatim i Vesa IseinitVizatim i Vesa IseinitVizatim i Daniel NikollovskitVizatim i Eva JanakieviqitVizatim i Eva JanakieviqitVizatim i Igor TrajkovitVizatim i Irina ApelgrenitVizatim i Jakov TushevskitVizatim i Lluka GrashkoskiVizatim i Marija MillosheskësVizatim i Marko KërstiqitVizatim i Mateja DomaveskitVizatim i Nikolla MarkovskitVizatim i Nikolla RadoviqitVizatim i Nikolla RadoviqitVizatim i Sllobodan DoksimovskitVizatim i Tamara PeshevskësVizatim i Tamara PeshevskësVizatim i Tamara Tërpevskës dhe Anastasija PopovskitVizatim i Tamara TërpevskësVizatim i Tamara TërpevskësVizatim i Filip MicevskitVizatim i Biljana Kostadinovskës

mediumski-item-img-1.png

12.03.2013

Video tutoriale për multimedia dhe mediume sociale të dedikuara për gazetarë

Në kuadër të projektit Trajnimi i gazetarëve,  fondacioni Metamorfozis përgatiti 8 video tutoriale me qëllim të shtimit të njohurive dhe shkathtësive të gazetarëve me qëllim të adaptimit të tyre me nevojat dhe trendet aktuale në gazetari.

mediumski-item-img-1.png

07.03.2013

Video e re e animuar për paratë e Maqedonisë

Videoja e animuar “Denarë” është botimi i ri dhe i fundit nga seriali i videove të shkurta dhe të animuara të përgatitur në kuadër të projektit “Iniciativa për resurse të hapura arsimore”. Ashtu sikurse edhe dy videot e para, “Shpejtësia e zërit” që ishte e inspiruar nga lëmia e fizikës dhe “Drejtshkrimi” e inspiruar nga gabimet e shpeshta drejtshkrimore, edhe në këtë video janë paraqitur fakte edukative, kësaj radhe që ndërlidhen me paratë e Maqedonisë.

mediumski-item-img-1.png

21.11.2012

Videoja e dytë e shkurtër dhe e animuar që na mëson për shpërndarjen e hapur të dijes

Javën e kaluar, në konferencën e-Shoqëri.mk u promovua videoja e dytë nga seria e videove të shkurtëra të animuara për promovimin e konceptit të resurseve të hapura arsimore dhe shpërndarjen e dijes.

mediumski-item-img-1.png

01.11.2012

Doli videoja e animuar për promovimin e resurseve të hapura arsimore

Si pasurim më i ri i resurseve të përgatitura në kuadër të projektit Resurset e hapura arsimore, është videoja e parë me emrin “Shpejtësia e zërit”. Videoja është në dispozicion në maqedonisht dhe në shqip, dhe paraqet një tregim të shkurtër të animuar, ku janë të ilustruara disa fakte interesante për shpejtësinë e zërit.