mediumski-item-img-1.png

13.10.2023

Deshifrimi i dezinformatave: Raporte për hartëzimin rajonal të dezinformatave dhe shoqërisë civile

Në kuadër të Programit për Aktivizëm Digjital, i zbatuar nga TechSoup dhe partnerët e tij në Evropën Qendrore dhe Lindore (EQL) që nga viti 2018, është duke u zhvilluar një aktivitet kyç që fokusohet në mbështetjen e organizatave të shoqërisë civile (OSHC) për të qenë më rezistente ndaj dezinformatave. TechSoup dhe partnerët besojnë se për […]

mediumski-item-img-1.png

04.08.2023

Si të mbroheni nga mesazhet e phishing

“Nëse diçka është shumë e mirë për të qenë e vërtetë, atëherë ndoshta nuk është.” Nëse ndjekim këtë rregull, do të jemi në gjendje të mbrohemi nga një gamë e gjerë mashtrimesh si në internet ashtu edhe në përditshmëri, duke përfshirë phishing. Çfarë tjetër mund të bëjmë për të mbrojtur veten nga phishing? Ky infografik […]

mediumski-item-img-1.png

04.08.2023

Karakteristikat e mesazheve phishing

Ky vizualizim mund që të na ndihmojë që të vërejmë disa detaje të cilat mund të tregojnë se bëhet fjalë për një mesazh phishing. Gjithashtu theksojmë disa nga motivet më të zakonshme të personave që dërgojnë e-mail-e phishing.

mediumski-item-img-1.png

04.08.2023

Çfarë është “Phishing-u”?

Çfarë është phishing dhe si mund ta njohim atë? Përgjigjet për këto pyetje mund ti gjeni te vizualizimi i mëposhtëm.  

mediumski-item-img-1.png

24.01.2023

Vizualizim: Kush dhe si i mbledh të dhënat tona personale në internet?

Përdorimi i internetit, për shumë njerëz, është një rutinë që ata e praktikojnë çdo ditë dhe shumë herë gjatë ditës. A e dini se sa herë përdorim internetin, ndajmë të dhënat tona personale? Nëse po pyesni se kush i mbledh këto të dhëna dhe si, infografiku i mëposhtëm do t’ju japë përgjigjet që kërkoni.

mediumski-item-img-1.png

16.01.2023

Vizualizim: Çfarë janë “kukit” dhe si funksionojnë ato?

“Kukit” (cookies) janë terma që i hasim pothuajse çdo ditë, por a e dimë se çfarë kuptimi kanë saktësisht? Ky infografik shpjegon se çfarë janë “kukit”, cili është funksioni i tyre dhe çfarë ndikimi kanë në privatësinë e përdoruesve të internetit.

mediumski-item-img-1.png

28.12.2022

Vlera komerciale e të dhënave personale

Të dhënat tona personale mund që të përdoren nga palë të ndryshme dhe për qëllime të ndryshme që zakonisht qëllimin e kanë një lloj përfitimi financiar. Ky vizualizim shpjegon arsyen më të zakonshme se pse kompanitë duan që të kenë qasje në të dhënat tona.

mediumski-item-img-1.png

28.12.2022

Çfarë janë të dhënat personale?

Çdo informacion që lidhet qartë me një person specifik ose që ne mund ta përdorim për të identifikuar një person konsiderohet e dhënë personale. Në këtë vizualizim, ndajmë disa shembuj në atë se çfarë informacioni mund të mbulohet nga termi “të dhëna personale”.

mediumski-item-img-1.png

28.10.2022

Çfarë mund të bëjnë institucionet për ta përmirësuar përputhjen e shërbimeve publike elektronike me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale?

Sektori publik ka detyrimin që t’u ofrojë shërbime qytetarëve në një mënyrë që i përshtatet më së miri nevojave të tyre reale. Një nga hapat më efektivë drejt arritjes së këtij qëllimi është digjitalizimi i shërbimeve publike. Mbrojtja adekuate e të drejtave të njeriut, duke përfshirë të drejtën e privatësisë, duhet të jetë një nga […]

mediumski-item-img-1.png

27.10.2022

Pse është i rëndësishëm digjitalizimi i shërbimeve publike?

Përdorimi i përditshëm i mjeteve digjitale në fusha të ndryshme të jetës sonë po e ndryshon mënyrën se si funksionon shoqëria. Sektori publik nuk bën përjashtim nga ky trend, dhe këtu ne paraqesim vetëm disa nga përfitimet që mund t’i sjellë digjitalizimi i shërbimeve publike:  

mediumski-item-img-1.png

13.09.2022

Vlerësimi i qeverisjes së mirë në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon përmes Indeksit të hapjes – Kuvendi dhe pushteti ekzekutiv – matja për vitin 2021

Me mbështetjen e Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje qytetare dhe Fondacionit Kombëtar për Demokraci (NED), Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OShC-ve – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore (ACTION SEE), përgatiti një vlerësim të gjendjes së qeverisjes së mirë të kuvendeve dhe degëve ekzekutive të […]

mediumski-item-img-1.png

13.09.2022

Publikohet Indeksi i hapjes së vetëqeverisjes lokale për vitin 2022

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare, vlerësoi gjendjen e qeverisjes së mirë në njësitë e vetëqeverisjes lokale (NJVL) në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2022. Vlerësimi është rezultat i hulumtimit të realizuar në bazë të Indeksit të Hapjes. Hulumtimi për vitin 2022 tregoi […]