mediumski-item-img-1.png

24.01.2023

Vizualizim: Kush dhe si i mbledh të dhënat tona personale në internet?

Përdorimi i internetit, për shumë njerëz, është një rutinë që ata e praktikojnë çdo ditë dhe shumë herë gjatë ditës. A e dini se sa herë përdorim internetin, ndajmë të dhënat tona personale? Nëse po pyesni se kush i mbledh këto të dhëna dhe si, infografiku i mëposhtëm do t’ju japë përgjigjet që kërkoni.

mediumski-item-img-1.png

16.01.2023

Vizualizim: Çfarë janë “kukit” dhe si funksionojnë ato?

“Kukit” (cookies) janë terma që i hasim pothuajse çdo ditë, por a e dimë se çfarë kuptimi kanë saktësisht? Ky infografik shpjegon se çfarë janë “kukit”, cili është funksioni i tyre dhe çfarë ndikimi kanë në privatësinë e përdoruesve të internetit.

mediumski-item-img-1.png

28.12.2022

Vlera komerciale e të dhënave personale

Të dhënat tona personale mund që të përdoren nga palë të ndryshme dhe për qëllime të ndryshme që zakonisht qëllimin e kanë një lloj përfitimi financiar. Ky vizualizim shpjegon arsyen më të zakonshme se pse kompanitë duan që të kenë qasje në të dhënat tona.

mediumski-item-img-1.png

28.12.2022

Çfarë janë të dhënat personale?

Çdo informacion që lidhet qartë me një person specifik ose që ne mund ta përdorim për të identifikuar një person konsiderohet e dhënë personale. Në këtë vizualizim, ndajmë disa shembuj në atë se çfarë informacioni mund të mbulohet nga termi “të dhëna personale”.

mediumski-item-img-1.png

28.10.2022

Çfarë mund të bëjnë institucionet për ta përmirësuar përputhjen e shërbimeve publike elektronike me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale?

Sektori publik ka detyrimin që t’u ofrojë shërbime qytetarëve në një mënyrë që i përshtatet më së miri nevojave të tyre reale. Një nga hapat më efektivë drejt arritjes së këtij qëllimi është digjitalizimi i shërbimeve publike. Mbrojtja adekuate e të drejtave të njeriut, duke përfshirë të drejtën e privatësisë, duhet të jetë një nga […]

mediumski-item-img-1.png

27.10.2022

Pse është i rëndësishëm digjitalizimi i shërbimeve publike?

Përdorimi i përditshëm i mjeteve digjitale në fusha të ndryshme të jetës sonë po e ndryshon mënyrën se si funksionon shoqëria. Sektori publik nuk bën përjashtim nga ky trend, dhe këtu ne paraqesim vetëm disa nga përfitimet që mund t’i sjellë digjitalizimi i shërbimeve publike:  

mediumski-item-img-1.png

13.09.2022

Vlerësimi i qeverisjes së mirë në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon përmes Indeksit të hapjes – Kuvendi dhe pushteti ekzekutiv – matja për vitin 2021

Me mbështetjen e Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje qytetare dhe Fondacionit Kombëtar për Demokraci (NED), Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OShC-ve – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore (ACTION SEE), përgatiti një vlerësim të gjendjes së qeverisjes së mirë të kuvendeve dhe degëve ekzekutive të […]

mediumski-item-img-1.png

13.09.2022

Publikohet Indeksi i hapjes së vetëqeverisjes lokale për vitin 2022

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare, vlerësoi gjendjen e qeverisjes së mirë në njësitë e vetëqeverisjes lokale (NJVL) në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2022. Vlerësimi është rezultat i hulumtimit të realizuar në bazë të Indeksit të Hapjes. Hulumtimi për vitin 2022 tregoi […]

mediumski-item-img-1.png

15.08.2022

Cilat teknika përdoren për të vjedhur identitetin tuaj?

Vjedhja e identitetit është një nga llojet më të zakonshme të keqpërdorimit të të dhënave personale në internet dhe mund të marrë shumë forma. Infografiku i mëposhtëm ofron një shpjegim se cilat teknika përdoren për të vjedhur identitetin e dikujt.    

mediumski-item-img-1.png

10.08.2022

Cilat lloje të vjedhjeve të identitetit ekzistojnë?

Edhe pse shumica e vjedhjeve të identitetit kanë të njëjtin motiv, që është përfitimi financiar, kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se ato ndodhin gjithmonë për këtë arsye. Strategjitë, mjetet dhe mediat përmes të cilave arrihen këto përfitime mund të ndryshojnë shumë. Prandaj, kemi disa kategori të vjedhjes së identitetit, më të zakonshmet prej të […]

mediumski-item-img-1.png

29.06.2022

Çfarë është VPN (rrjeti privat virtual) dhe çfarë mundësish ofron?

Ndoshta shumë prej nesh e kanë hasur termin VPN, por shumë më pak janë ata që e dinë saktësisht se çfarë do të thotë VPN dhe çfarë mundëson përdorimi i tij. Infografikët e mëposhtëm shpjegojnë se çfarë është VPN, çfarë funksionesh ofron dhe çfarë mund të presim nga një rrjet i mirë VPN. Burimi: What […]

mediumski-item-img-1.png

23.05.2022

Këshilla për krijimin e fjalëkalimeve të forta

Fjalëkalimet janë linja e parë e mbrojtjes kundër qasjes së paautorizuar në pajisjet dhe të dhënat tona. Sa më të forta fjalëkalimet tona, aq më të sigurt jemi në hapësirën online. Prandaj, duhet të krijojmë fjalëkalime të forta për të gjitha pajisjet, ueb-faqet dhe aplikacionet që i përdorim. Ky infografik ofron këshilla që mund të […]

Verified by MonsterInsights