Ottawa_Summer_Camp_09Ottawa_Summer_Camp_12Kampi veror i Shkollës për të dhëna u mbajt në Otavë të Kanadës (24-26 maj 2015). Shkolla për të dhëna është rrjet i gjerë që përbëhet nga komponente të ndryshme: përfaqësues lokalë, ekip qëndror nga fondacioni Open Knowledge, bursistë, nxënës, etj. Gjatë kampit veror të Shkollës për të dhëna 2015 u zgjodh Këshilli drejtues kalimtar, që t’i udhëheqë aktivitetet ndërkombtare të rrjetit të Shkollës për të dhëna. Të gjitha shënimet nga mbledhjet e Këshillit drejtues gjenden këtu. Mandati i këshillit do të zgjasë një vit. Bardhyl Jashari nga fondacioni Metamerfozis me 5 vota u zgjodh anëtar i Këshillit kalimtar drejtues, si përfaqësues i rrjetit të Shkollës për të dhëna.

Ndaje: