wiki06.03.12-2

Këtë trajnim e ndoqën përfaqësues të INFO-SEGA-Prilep, si dhe Shoqata e agjencive për demokraci lokale (ALDA), të cilët në të njëjtën kohë janë edhe koordinatorë të këtij bashkëpunimi.

Trajnues ishte përfaqësuesi i fondacionit Metamorfozis, ndërsa pjesëmarrësit kishin mundësi të njoftohen me wiki-softuerin dhe përdorimin e tij, si dhe të mësohen të redaktojnë tekst, të krijojnë lidhje dhe të shtojnë citime, të përpunojnë fotografi, multimedia, tabela, kategori dhe faqe për bisedë.

Poashtu, pjesëmarrësve iu mundësua edukim teknik që mund t’u ndihmojë për promovimin dhe dukshmërinë më të madhe të punës së tyre në internet.

Ndaje: