Irina Shumadieva foli për problemin dhe rreziqet nga zbulimi i të dhënave personale në internet dhe dha rekomandime për prindërit sa i përket përdorimit të internetit nga ana e fëmijëve dhe mbrojtjes së privatësisë dhe sigurisë së tyre.

Epizodi i tërë është në dispozicion onlajn:


Ndaje: