Мени

Është shpifje se punonjësit e Fondacionit “Metamorfozis” fshijnë përmbajtje nga “Facebook”-u

Më 12.11.2020 në ueb-faqen tuaj www.lider.com.mk është publikuar një artikull me titullin "(FOTO) Këta janë njerëzit që fshijnë përmbajtje nga Facebook-u në Maqedoni!", ku janë bërë disa pretendime të pavërteta që mund të karakterizohen si shpifje. Artikuj që çojnë në këtë artikull u shpërndanë gjithashtu edhe në ueb-faqet kurir.mk, netpress.com.mk, bregalnicki.mk, dhe times.com.mk. Në të njëjtën kohë, artikulli u shpërnda në rrjetet sociale të paktën 20 ...

Повеќе

U mbajt mbledhja e dytë e Këshillit Drejtues të ICEDA

Sot, më 16.10.2020, në platformën ZOOM u mbajt mbledhja e dytë e anëtarëve të Këshillit Drejtues të projektit ICEDA, me qëllim që të diskutohet për aplikacionet e pranuara në Thirrjen për aplikime për të mbështetur OShC-të për promovimin e Agjendës Digjitale përmes ciklit të parë të skemës së granteve të vogla LOT 1: Dhënia e nën-granteve për Qendrat e mbështetjes së e-qeverisë dhe dhënia e 15 granteve të vogla për OShC-të nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, ...

Повеќе

“Storje hulumtuese: Në sektorin e TI-së, hendeku midis burrave dhe grave pothuajse nuk ekziston fare” – Agjencia e lajmeve Meta.mk

Ndryshe nga sektorët e tjerë në ekonominë e Maqedonisë, sektori i TI-së shquhet me atë që hendeku midis burrave dhe grave pothuajse nuk ekziston fare. Në disa degë të industrisë, të tilla si marketingu digjital, raporti është 50 për qind gra kundrejt 40 për qind burra. Me kalimin e viteve, rritet edhe numri i grave të diplomuara në arsimin formal. Nëse në vitin 2013, në Fakultetin e Elektroteknikës dhe Teknologjive të Informacionit (FETI) kanë diplomuar 86 studente, ...

Повеќе

Takim me Ministrin e ri të Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Jeton Shaqiri, dhe ekipin e ICEDA

Sot, më 13 tetor, me kërkesën tonë, u mbajt një takim midis Fondacionit Metamorfozis dhe Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIA). Në takim, ministrit të ri Jeton Shaqiri iu prezantua projekti “Rritja e Pjesëmarrjes së Qytetarëve në Agjendën Digjitale – ICEDA”. Ky projekt është i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian, kurse MSHIA-ja është partner shoqërues. Në takim morën pjesë përfaqësues të MSHIA-së, duke përfshirë Ministrin Jeton...

Повеќе

Publikohen rezultatet e monitorimit të Planit Aksional për Strategjinë e Transparencës 2019-2021

Fondacioni Metamorfozis, në kuadër të Projektit të USAID për Pjesëmarrjen Qytetare, e monitoroi zbatimin e Planit Aksional të Strategjisë së Transparencës 2019 – 2021 në gjashtë muajt e parë.  Strategjia dhe Plani i saj aksional paraqet një dokument dyvjeçar për periudhën dhjetor 2019 – dhjetor 2021, që i referohet jo vetëm transparencës pasive (e cila edhe aktualisht është detyrim ligjor), por edhe transparencës aktive. Monitorimi i Planit Aksional bazohej ...

Повеќе

Takim pune i z. Bajrami, koordinatori i projektit STEP me Zëvendës Kryeministrin për Çështjet Ekonomike z. Bytyqi

Sot u zhvillua një takim pune midis z. Florent Bajrami – Koordinator i projektit të projektit STEP dhe z. Fatmir Bytyqi – Zëvendës Kryeministër i ngarkuar me çështjet ekonomike, koordinimin e departamenteve ekonomike dhe investimet. Në takim, z. Bytyqit ju dorëzuan personalisht rekomandimet e projektit STEP në lidhje me tejkalimin e sfidave me të cilat përballen punëtorët turistikë në të dy rajonet, në mënyrë që të përmirësohet bashkëpunimi ndërkufitar i ...

Повеќе

Metamorfozis – organizator i sesionit “Sfidat në arsimin e hapur dhe online në Republikën e Maqedonisë së Veriut” në kuadër të konferencës PUBMET2020

Në periudhën 16-18 shtator 2020, u mbajt konferenca e shtatë me radhë PUBMET në të cilën u prezantuan qasje inovative, praktika të mira dhe sfida të së ardhmes në komunikim dhe publikimin e shkencës së hapur. Më 18.09.2020, Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – Metamorfozis ishte organizatori i sesionit me temë “Sfidat në arsimin e hapur dhe online në Republikën e Maqedonisë së Veriut”. Sesioni u ideua dhe u moderua nga z. Bardhyl Jashari, drejtor ...

Повеќе

Thirrje publike: rishikimi i metodologjisë së Indeksit të shkallës së hapjes

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri Metamorfozis Shkup, në kuadër të Projektit të USAID për Pjesëmarrje Qytetare, shpall thirrje publike për angazhimin e një eksperti/ekipi ekspertësh për të rishikuar Metodologjinë e komponentit lokal të Indeksit të shkallës së hapjes. Metodologjia e rishikuar e komponentit lokal të Indeksit të shkallës së hapjes duhet të shërbejë për një vlerësim të vlefshëm të situatës së qeverisjes së mirë në nivel lokal dhe t’i ...

Повеќе

Thirrje për pjesëmarrje në fokus grupe: Situatat dhe sfidat me mësimin online në shkollat fillore në RMV

Повикот е наменет за родители/старатели, наставници/наставнички, и менаџмент од основните училишта во РСМ. Предност ќе имаат апликации од наведените категории учесници, кои живеат/работат во рурална средина, и наставен кадар кој наставата ја спроведува на јазик на по ...

Повеќе

Thirrje për aplikime – Grante për organizatat e shoqërisë civile

Thirrje për aplikime – Grante për organizatat e shoqërisë civile   ICEDA ka kënaqësinë t’ju informojë për Thirrjen për aplikime që do të ofronte mbështetje për OShC-të për të promovuar Agjendën digjitale përmes ciklit të parë të skemave të granteve për grante të vogla LOT 1: Dhënia e nën-granteve për Qendrat e mbështetjes së e-qeverisë, dhënia e 15 granteve të vogla për OShC-të nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia  Veriut dhe Serbia ...

Повеќе