mediumski-item-img-1.png

07.07.2021

Vizualizim: Uebinare për Resurse të hapura arsimore për vitin akademik 2020/2021

Të nderuar, Gjatë vitit të kaluar shkollor 2020/2021 zhvilluam një seri trajnimesh në internet – uebinare, të gjitha në tema që ne besojmë se ishin të nevojshme për kuadrin mësimdhënës, prindërit/kujdestarët e fëmijëve që e ndiqnin mësimin në distancë, shërbimet profesionale dhe udhëheqësinë e shkollave në vendin tonë.   Ju patët mundësinë që në to […]

mediumski-item-img-1.png

18.02.2021

Deklaratë për hapjen, llogaridhënien dhe transparencën e vetëqeverisjes lokale në Maqedoninë e Veriut

Vazhdojmë të punojmë për avancimin e hapjes dhe transparencës së njësive të vetëqeverisjes lokale. U bëjmë thirrje komunave ta mbështesin Deklaratën për Hapjen, llogaridhënien dhe transparencën e vetëqeverisjes lokale në Maqedoninë e Veriut, me të cilën do të obligohen t’i ndjekin dhe t’i respektojnë parimet e hapjes dhe të ndërmarrin aktivitete për përmirësimin e vazhdueshëm […]

mediumski-item-img-1.png

10.12.2020

Dita ndërkombëtare e të drejtave të njeriut dhe rëndësia e tyre në ndërtimin e botës pas KOVID-19

Sot është 10 dhjetor, Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut. Në ditën e sotme të vitit 1948, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e miratoi Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut, dokumenti i parë global që i artikulon të drejtat e njeriut dhe i vendos në plan të parë në nivel global, […]

mediumski-item-img-1.png

13.11.2020

Është shpifje se punonjësit e Fondacionit “Metamorfozis” fshijnë përmbajtje nga “Facebook”-u

Më 12.11.2020 në ueb-faqen tuaj www.lider.com.mk është publikuar një artikull me titullin “(FOTO) Këta janë njerëzit që fshijnë përmbajtje nga Facebook-u në Maqedoni!”, ku janë bërë disa pretendime të pavërteta që mund të karakterizohen si shpifje. Artikuj që çojnë në këtë artikull u shpërndanë gjithashtu edhe në ueb-faqet kurir.mk, netpress.com.mk, bregalnicki.mk, dhe times.com.mk. Në të njëjtën kohë, artikulli u shpërnda në rrjetet sociale të paktën 20 herë, duke përfshirë edhe në ueb-faqet në “Facebook” të dy partive politike.

mediumski-item-img-1.png

16.10.2020

U mbajt mbledhja e dytë e Këshillit Drejtues të ICEDA

Sot, më 16.10.2020, në platformën ZOOM u mbajt mbledhja e dytë e anëtarëve të Këshillit Drejtues të projektit ICEDA, me qëllim që të diskutohet për aplikacionet e pranuara në Thirrjen për aplikime për të mbështetur OShC-të për promovimin e Agjendës Digjitale përmes ciklit të parë të skemës së granteve të vogla LOT 1: Dhënia e […]

mediumski-item-img-1.png

15.10.2020

“Storje hulumtuese: Në sektorin e TI-së, hendeku midis burrave dhe grave pothuajse nuk ekziston fare” – Agjencia e lajmeve Meta.mk

Ndryshe nga sektorët e tjerë në ekonominë e Maqedonisë, sektori i TI-së shquhet me atë që hendeku midis burrave dhe grave pothuajse nuk ekziston fare. Në disa degë të industrisë, të tilla si marketingu digjital, raporti është 50 për qind gra kundrejt 40 për qind burra. Me kalimin e viteve, rritet edhe numri i grave […]

mediumski-item-img-1.png

13.10.2020

Takim me Ministrin e ri të Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Jeton Shaqiri, dhe ekipin e ICEDA

Sot, më 13 tetor, me kërkesën tonë, u mbajt një takim midis Fondacionit Metamorfozis dhe Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIA). Në takim, ministrit të ri Jeton Shaqiri iu prezantua projekti “Rritja e Pjesëmarrjes së Qytetarëve në Agjendën Digjitale – ICEDA”. Ky projekt është i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian, kurse MSHIA-ja është partner shoqërues. […]

mediumski-item-img-1.png

06.10.2020

Publikohen rezultatet e monitorimit të Planit Aksional për Strategjinë e Transparencës 2019-2021

Fondacioni Metamorfozis, në kuadër të Projektit të USAID për Pjesëmarrjen Qytetare, e monitoroi zbatimin e Planit Aksional të Strategjisë së Transparencës 2019 – 2021 në gjashtë muajt e parë. Strategjia dhe Plani i saj aksional paraqet një dokument dyvjeçar për periudhën dhjetor 2019 – dhjetor 2021, që i referohet jo vetëm transparencës pasive (e cila […]

mediumski-item-img-1.png

02.10.2020

Takim pune i z. Bajrami, koordinatori i projektit STEP me Zëvendës Kryeministrin për Çështjet Ekonomike z. Bytyqi

Sot u zhvillua një takim pune midis z. Florent Bajrami – Koordinator i projektit të projektit STEP dhe z. Fatmir Bytyqi – Zëvendës Kryeministër i ngarkuar me çështjet ekonomike, koordinimin e departamenteve ekonomike dhe investimet. Në takim, z. Bytyqit ju dorëzuan personalisht rekomandimet e projektit STEP në lidhje me tejkalimin e sfidave me të cilat […]

mediumski-item-img-1.png

18.09.2020

Metamorfozis – organizator i sesionit “Sfidat në arsimin e hapur dhe online në Republikën e Maqedonisë së Veriut” në kuadër të konferencës PUBMET2020

Në periudhën 16-18 shtator 2020, u mbajt konferenca e shtatë me radhë PUBMET në të cilën u prezantuan qasje inovative, praktika të mira dhe sfida të së ardhmes në komunikim dhe publikimin e shkencës së hapur. Më 18.09.2020, Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – Metamorfozis ishte organizatori i sesionit me temë “Sfidat në arsimin e […]

mediumski-item-img-1.png

27.08.2020

Thirrje publike: rishikimi i metodologjisë së Indeksit të shkallës së hapjes

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri Metamorfozis Shkup, në kuadër të Projektit të USAID për Pjesëmarrje Qytetare, shpall thirrje publike për angazhimin e një eksperti/ekipi ekspertësh për të rishikuar Metodologjinë e komponentit lokal të Indeksit të shkallës së hapjes. Metodologjia e rishikuar e komponentit lokal të Indeksit të shkallës së hapjes duhet të shërbejë për një […]

mediumski-item-img-1.png

20.08.2020

Thirrje për pjesëmarrje në fokus grupe: Situatat dhe sfidat me mësimin online në shkollat fillore në RMV

Повикот е наменет за родители/старатели, наставници/наставнички, и менаџмент од основните училишта во РСМ. Предност ќе имаат апликации од наведените категории учесници, кои живеат/работат во рурална средина, и наставен кадар кој наставата ја спроведува на јазик на по малубројните заедници.