mediumski-item-img-1.png

22.11.2023

Metamorfozis dhe NOVA do të punojnë së bashku në ngritjen e nivelit të edukimit mediatik të nxënësve

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri, “Metamorfozis” dhe Shkollat ​​ndërkombëtare NOVA po fillojnë një bashkëpunim me qëllim që së bashku të përmirësojnë edukimin mediatik të nxënësve dhe të rrisin nivelin e ndërgjegjësimit për rolin e mediave digjitale sot. Për këtë, drejtori i shkollave ndërkombëtare NOVA, Ivan Novakovski dhe drejtori ekzekutiv i Fondacionit Metamorfozis, Bardhyl Jashari, nënshkruan […]

mediumski-item-img-1.png

30.03.2023

Shpallje për punë Specialist për media sociale

  Fondacioni Metamorfozis ka nevoje per specialist për mediat sociale i cili do t’i bashkohet organizatës dhe do të punojë me personin përgjegjës – specialistin për komunikime me qëllim të përmirësimit të dukshmërisë së punës së organizatës dhe pranisë më të madhe në rrjetet sociale, gjegjësisht në hapësirën mediatike. Metamorfozis përpiqet për zgjerimin e grupeve […]

mediumski-item-img-1.png

09.12.2022

Ta shënojmë Ditën Ndërkombëtare të Luftës Kundër Korrupsionit duke punuar së bashku për ta çrrënjosur korrupsionin

Fondacioni Metamorfozis konsideron se lufta kundër korrupsionit në Maqedoninë e Veriut dhe në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe e nevojshme për sundimin e ligjit, për proceset demokratike dhe për qeverisje transparente dhe të përgjegjshme në të gjitha nivelet. Vizioni i Metamorfozës nënkupton një shoqëri në të cilën qytetarët në […]

mediumski-item-img-1.png

29.03.2022

Përparësitë, rreziqet dhe rregullat për vendosjen e mbikëqyrjes me video

Zhvillimi i teknologjisë bashkëkohore ka sjellë shumë përfitime, por edhe rreziqe të cilave duhet t’i kushtohet vëmendje e veçantë, veçanërisht me vendosjen e mbikëqyrjes me video, duke qenë se kohët e fundit është bërë “moderne” instalimi i kamerave në shtëpi, vende pune, ambiente publike etj. Përmes mbikëqyrjes me video përpunohen të dhëna personale, gjegjësisht fotografitë […]

mediumski-item-img-1.png

17.03.2022

Të dhënat e hapura dhe komunat e hapura – vizualizimi i të dhënave nga cikli i parë i mbështetjes së NJVL-ve

Në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, Fondacioni Metamorfozis ka përgatitur një vizualizim të rezultateve të procesit të mbështetjes së komunave në periudhën 17.01.2022-28.02.2022. Procesi i mbështetjes së komunave filloi me një trajnim dy-ditor për të dhënat e hapura dhe transparencën, i pasuar nga një periudhë prej 6 javësh të mbështetjes aktive të […]

mediumski-item-img-1.png

25.02.2022

U mbajt mbledhja përfundimtare koordinuese në kuadër të ciklit të parë të mbështetjes për komunat për rritjen e transparencës dhe hapjen e të dhënave

Më 25 shkurt të vitit 2022, Fondacioni Metamorfozis, në kuadë të projektit të USAID për Pjesëmarrjen Qytetare, organizoi një takim përfundimtar koordinues për të përmirësuar transparencën dhe hapjen e të dhënave të njësive të vetëqeverisjes lokale. Në takim u prezantuan aktivitetet e implementuara dhe dokumentet përfundimtare që u përgatitën si rezultat i mbështetjes që morën […]

mediumski-item-img-1.png

07.07.2021

Vizualizim: Uebinare për Resurse të hapura arsimore për vitin akademik 2020/2021

Të nderuar, Gjatë vitit të kaluar shkollor 2020/2021 zhvilluam një seri trajnimesh në internet – uebinare, të gjitha në tema që ne besojmë se ishin të nevojshme për kuadrin mësimdhënës, prindërit/kujdestarët e fëmijëve që e ndiqnin mësimin në distancë, shërbimet profesionale dhe udhëheqësinë e shkollave në vendin tonë.   Ju patët mundësinë që në to […]

mediumski-item-img-1.png

18.02.2021

Deklaratë për hapjen, llogaridhënien dhe transparencën e vetëqeverisjes lokale në Maqedoninë e Veriut

Vazhdojmë të punojmë për avancimin e hapjes dhe transparencës së njësive të vetëqeverisjes lokale. U bëjmë thirrje komunave ta mbështesin Deklaratën për Hapjen, llogaridhënien dhe transparencën e vetëqeverisjes lokale në Maqedoninë e Veriut, me të cilën do të obligohen t’i ndjekin dhe t’i respektojnë parimet e hapjes dhe të ndërmarrin aktivitete për përmirësimin e vazhdueshëm […]

mediumski-item-img-1.png

10.12.2020

Dita ndërkombëtare e të drejtave të njeriut dhe rëndësia e tyre në ndërtimin e botës pas KOVID-19

Sot është 10 dhjetor, Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut. Në ditën e sotme të vitit 1948, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e miratoi Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut, dokumenti i parë global që i artikulon të drejtat e njeriut dhe i vendos në plan të parë në nivel global, […]

mediumski-item-img-1.png

13.11.2020

Është shpifje se punonjësit e Fondacionit “Metamorfozis” fshijnë përmbajtje nga “Facebook”-u

Më 12.11.2020 në ueb-faqen tuaj www.lider.com.mk është publikuar një artikull me titullin “(FOTO) Këta janë njerëzit që fshijnë përmbajtje nga Facebook-u në Maqedoni!”, ku janë bërë disa pretendime të pavërteta që mund të karakterizohen si shpifje. Artikuj që çojnë në këtë artikull u shpërndanë gjithashtu edhe në ueb-faqet kurir.mk, netpress.com.mk, bregalnicki.mk, dhe times.com.mk. Në të njëjtën kohë, artikulli u shpërnda në rrjetet sociale të paktën 20 herë, duke përfshirë edhe në ueb-faqet në “Facebook” të dy partive politike.

mediumski-item-img-1.png

16.10.2020

U mbajt mbledhja e dytë e Këshillit Drejtues të ICEDA

Sot, më 16.10.2020, në platformën ZOOM u mbajt mbledhja e dytë e anëtarëve të Këshillit Drejtues të projektit ICEDA, me qëllim që të diskutohet për aplikacionet e pranuara në Thirrjen për aplikime për të mbështetur OShC-të për promovimin e Agjendës Digjitale përmes ciklit të parë të skemës së granteve të vogla LOT 1: Dhënia e […]

mediumski-item-img-1.png

15.10.2020

“Storje hulumtuese: Në sektorin e TI-së, hendeku midis burrave dhe grave pothuajse nuk ekziston fare” – Agjencia e lajmeve Meta.mk

Ndryshe nga sektorët e tjerë në ekonominë e Maqedonisë, sektori i TI-së shquhet me atë që hendeku midis burrave dhe grave pothuajse nuk ekziston fare. Në disa degë të industrisë, të tilla si marketingu digjital, raporti është 50 për qind gra kundrejt 40 për qind burra. Me kalimin e viteve, rritet edhe numri i grave […]