Мени

Arsim cilësor onlajn duke përdorur Resurse të hapura arsimore

Ekipi i Resurseve të hapura arsimore në kuadër të Fondacionit Metamorfozis nga Shkupi i fton të gjithë mësimdhënësit, mësimdhënëset, të gjithë kuadrin mësimor dhe shërbimet profesionale në shkolla për solidaritet dhe aksion të përbashkët. Arsimi cilësor për të gjithë nxënësit nuk duhet të lihet pas dore edhe në rrethanat në të cilat gjendemi sot. Duke i përdorur, por edhe duke i shpërndarë resurset tona arsimore (leksionet, ushtrimet, prezantimet, etj.), ...

Повеќе

Pezullohen aktivitetet në kuadër të projektit “Burimet të hapura arsimore”

Pas rekomandimit të Komisionit për sëmundje infektive në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, dhe mbylljes së të gjitha shkollave fillore, ekipi që e zbaton projektin “Burime të hapura arsimore” në Fondacionin Metamorfozis i pezulloi aktivitetet e lidhura me projektin. Do ta ndjekim nga afër situatën, dhe rekomandimet e institucioneve kompetente, dhe sa po të krijohen kushte të sigurta për realizimin e trajnimeve dhe prezantimeve, aktivitetet e RHA-ve do të vazhdojnë....

Повеќе

Anulohet Hakatoni për të dhëna të hapura

Në përputhje me rekomandimin për mosmbajtjen e tubimeve dhe ngjarjeve të mëdha publike nga ana e Komisionit për sëmundjeve infektive në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, me keqardhje ju informojmë se ngjarja e planifikuar “HAKATONI për të dhëna të hapura”, i cili duhej të mbahej më 13 dhe 14 mars 2020, në ambientet e Fondit për Inovacion dhe Zhvillimit Teknologjik, do të anulohet. Ngjarja anulohet për shkak të gjendjes me virusin korona (COVID – 19). Pas...

Повеќе

Shpallje për punësimin e udhëheqësit/es së projektit

Informata kryesore Fondacioni për Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis”, përmes programit “Llogaridhënia shoqërore” kërkon ta forcojë rolin e sektorit civil në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve shtetërore, vetëqeverisjes lokale dhe sektorit privat. Aktivitetet që i realizon Fondacioni “Metamorfozis” në kuadër të këtij programi synojnë krijimin e një mjedisi në të cilin zëri i qytetarëve do të ndikojë dhe do të kontribuojë për ...

Повеќе

“Metamorfozis” shpalli thirrjen për angazhim të gazetarëve në redaksitë e “Meta.mk” dhe “Portalb.mk”

andidatët duhet të dërgojnë biografinë e tyre (CV) të shkurtër dhe Letrën e motivimit, në formë elektronike në adresën: konkurs@metamorphosis.org.mk më së voni deri në datë 15.02.2020.

Повеќе

Filloi rrethi i katërt i matjes së hapjes së pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ

Në kuadër të rrjetit ACTION SEE – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore dhe përmes projektit Using New Media to Promote Government Transparency të financuar nga Fondi Kombëtar për Demokraci (National Endowment for Democracy), nisi vala e katërt e matjes së hapjes së pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ në katër vende të rajonit (Bosnje dhe Hercegovinë, Maqedoni të Veriut, Serbi dhe Mal të Zi) përmes Indeksit të shkallës ...

Повеќе

Resurset e Hapura Arsimore në grupin e punës të sektorit për arsim, punësim dhe politikë sociale

Më 20 nëntor, me fillim në orën 11:00, në hotelin Holiday Inn në Shkup, u mbajt një konsultim midis institucioneve shtetërore dhe shoqërisë civile në temën: “Avancimi i dialogut strukturor midis institucioneve dhe sektorit civil në procesin e anëtarësimit në BE”. Në këtë ngjarje, përfaqësues të fondacionit Metamorfozis morën pjesë në grupin e sektorit të arsimit. U potencua rëndësia e dialogut strukturor midis institucioneve dhe organizatave të shoqërisë civile...

Повеќе

Thirrje për dorëzimin e ofertave: Furnizimi i shërbimit për xhirim dhe montazh të 10 (dhjetë) videove të shkurtra nga 2 (dy) minuta

Për nevojat e Projektit për avancimin e turizmit bashkëkohor (STEP) i financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit për bashkëpunim ndërkufitar (IPA II 2014-2015), në bazë të marrëveshjes për grant me numrin referent IPA/2017/390-054, komisioni i prokurimeve pranë Fondacioni “Metamorfozis”, në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillimin e Rajonit Planifikues të Pollogut – Tetovë dhe Këshillin e Qarkut Elbasan, shpall thirrje për dorëzimin e ofertave për ...

Повеќе

“Meta”, “Portalb” dhe “Vërtetmatësi” fitues të çmimit Roberto Beliçanec për vitin 2019

Agjencia e Lajmeve “Meta”, portali në gjuhën shqipe “Portalb” dhe vegla për përmirësimin e llogaridhënies “Vërtetmatësi” , si edicione mediatike të fondacionit Metamorfozis, fituan çmimin për Media promovues të gazetarisë si e mirë shoqërore –  “Roberto Beliçanec” për vitin 2019. Çmimin e ndan Sindikata e pavarur i gazetarëve dhe punëtorëve të mediave në partneritet me Institutin e mediave të Maqedonisë, Institutin për studime komunikuese dhe ...

Повеќе

Thirrjen për dhënien e granteve të vogla të veprimit

Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”, Qendra për zhvillimin e rajonit planifikues të Pollogut dhe Këshilli i Qarkut Elbasan Në kuadër të projektit “Projekti për avancimin e turizmit bashkëkohor STEP” e ri-shpallin     Thirrjen për dhënien e granteve të vogla të veprimit Për pjesën e Republikës së Maqedonisë së Veriut     1.  Hyrje Projekti “Projekti për avancimin e turizmit bashkëkohor – STEP” (ang. Smart Tourism Enhancement ...

Повеќе