fb cover-01Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis” në kuadër të projektit D.A.T.A. – Analizë e të dhënave për transparencë dhe llogaridhënie (D.A.T.A. – Data Analytics Transparency and Accountability) organizon trajnim për punë me të dhëna. Trajnimi do të mbahet më 4 dhe 5 maj 2018 në Fondacionin për internet dhe shoqëri “Metamorfozis” rr. “Apostol Guslarot”, nr. 40, Shkup. Të gjithë gazetarët e interesuar, si dhe përfaqësuesit e interesuar të shoqërisë civile mund të aplikojnë duke e plotësuar formularin e mëposhtëm, më së voni deri më 30/04/2018: https://goo.gl/forms/Pguk8yQhlZNV28bv2. Agjendën e detajuar për trajnimin mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm. Vërejtje:

  • Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar
  • Pjesëmarrësit duhet të marrin laptop me vete
  • Me plotësimin e formularit, pjesëmarrësit pajtohen të marrin pjesë gjatë gjithë kohëzgjatjes së trajnimit

Ndaje: