Në programin e mëngjesit “E dua Maqedoninë” në Televizionin Sitel, flasim për situatën reale me fakte dhe shifra rreth nivelit të edukimit digjital në mesin e popullatës rurale.
Shoqëria po nxiton drejt digjitalizimit dhe realizimit të Agjendës Digjitale, por deri në çfarë mase është realizuar ky proces në terren është pyetja kryesore për të cilën duhet të gjejmë përgjigje

Fermerët (Bujqit) kanë internet, përdorin rrjete sociale, kanë karta elektronike për pagesë, por nuk i përdorin ato për ta lehtësuar funksionimin e tyre të përditshëm dhe komunikimin me institucionet.

Për situatën reale, por edhe për atë se si të përmirësohet procesi në këtë sektor, shihni kronikën në linkun në vijim.

Plani vjetor i organizatës mbështetet nga një grant institucional i Civica Mobilitas

Vërejtje: Teksti është marrë plotësisht nga ueb-faqja e Koalicionit Rural, i cili mban përgjegjësi të plotë për përmbajtjen e tij. Për tekstin origjinal, klikoni këtu.

Ndaje: