Për shkak të situatës me kovid 19 dhe pushimeve verore, me kërkesë të disa palëve të interesuara, vazhdohet afati për aplikim për thirrjen për dhurimin e platformës iTop, deri më 14.08.2020 e premte, 16.00 ora

Ndaje: