“Një numër i madh i institucioneve ka qasje në të dhënat e ndryshme personale të qytetarëve të Serbisë.

Në vendin tonë, e drejta për mbrojtjen e të dhënave personale garantohet me akte të shumta. Megjithatë, kur ndodh një incident me futjen në bazat e të dhënave keqpërdorimi i tyre ose rrjedhja potenciale e të dhënave, mungon mbrojtja gjyqësore dhe sanksionimi adekuat i të punësuarve.”

Damjan Mileusniq, Partnerë për Ndryshime Demokratike Serbi (Serbi)

 

Maqedonisht

Shqip

Malazez

Serbisht

Kjo video është pjesë e projektit “Rritja e Angazhimit Qytetar në Agjendën Digjitale – ICEDA” e bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian. Videoja u prodhua me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe nuk i pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

Ndaje: