“Многу институции имаат пристап до личните податоци за граѓаните на Србија.

Правото на заштита на личните податоци е гарантирано со многу прописи, но кога ќе има упад во базата на податоци, злоупотреба или протекување на податоци, недостасува судска заштита и соодветни санкции на вработените.”

Дамјан Милеусниќ, Партнери за демократска промена Србија (Србија)

 

Македонски јазик

Албански јазик

Црногорски јазик

Српски јазик

Ова видео е дел од проектот „Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ICEDA“ ко-финансиран од Европската Унија. Видеото е произведено со финансиска поддршка на Европската Унија. Неговата содржина е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Сподели: