Aftësitë digjitale – ato përfshijnë aftësitë themelore të lidhura me veglat, por edhe aftësitë për zgjidhjen e problemeve, aftësitë krijuese, aftësitë e të mësuarit kohë të gjatë.

Kompetencat digjitale – më të gjera, përfshijnë aftësitë digjitale. Duke zhvilluar njohuri, aftësi dhe qëndrime të caktuara që na mundësojnë të kemi qasje krijuese dhe kritike ndaj përdorimit të teknologjisë.

Kompetencat digjitale – të përkufizuara brenda Kornizës evropiane të kompetencave digjitale (https://cutt.ly/ATDnNBH).

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

_____________________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Ndaje: