Identitetin dixhital e përdorim për:
• Qasje të lehtë në informacione dhe shërbime të ndryshme.
• Shmangie të dokumentacionit fizik.
• Kursim të kohës dhe parave.

Megjithatë, identiteti jonë dixhital mund edhe të keqpërdoret nëse nuk përdoret siç duhet:
• Mund të na cenohet privatësia.
• Të dhënat tona mund të përdoren nga palë të treta për të krijuar profilet tona dixhitale dhe për të krijuar më shumë profit.
• Mund të bëhemi viktima të vjedhjes së identitetit.

Versioni maqedonisht

Versioni shqip

Versioni serbisht

Versioni malazez

Ky animacion është pjesë e projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA”, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian. Animacioni është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Projekti “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në agjendën digjitale – ICEDA” zbatohet nga Fondacioni Metamorfozis (Maqedonia e Veriut), Akademia për e-qeverisje (Estoni), Lëvizja Mjaft! (Shqipëri), Partnerë për Ndryshime Demokratike Serbi (Serbi), OJQ-ja 35 mm (Mali i Zi) dhe Të dhënat e hapura Kosovë – Open Data Kosovo (Kosovë). Projekti realizohet me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian.

Ndaje: