Kur skanon një dokument në format digjital, kemi të bëjmë me një bisedë = digjitizim.

Kur përfshin të dhëna të mbledhura, duke përdorur mekanizma online për t’i analizuar, dhe formon vendime, kemi të bëjmë me një proces = digjitalizim.

Kur teknologjinë e bën pjesë të jetës së përditshme dhe e përdor atë në mënyrë të zgjuar, kemi të bëjmë me transformim = transformim digjital.

Ky vizualizim është në dispozicion në anglish, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

_____________________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Ndaje: