Rregullorja e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave (GDPR) – Një grup rregullash që lidhen me legjislacionin evropian të privatësisë digjitale (https://cutt.ly/wYkLFu4)

  • I jep qytetarëve më shumë kontroll mbi të dhënat tona.
  • Vendos kufizime në atë që institucionet, bizneset dhe organizatat mund të bëjnë me të dhënat tona.
  • Të dhënat personale mblidhen sipas protokolleve të rrepta.
  • Ata që mbledhin të dhënat tona janë të detyruar t’i mbrojnë ato nga keqpërdorimi.

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

_____________________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Ndaje: