Për të kundërshtuar tranzicionin e shkaktuar nga ristrukturimi i kërkesave për aftësi pune në shoqërinë bashkëkohore na nevojitet:

  • sistemi arsimor i azhurnuar
  • rikualifikimi
  • ngritje e aftësive
  • të mësuarit gjatë gjithë jetës

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

_____________________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Ndaje: