Zgjatja e afatit për aplikime për thirrjen Rajonale për Angazhimin e Analistit Gjeopolitik, hapur deri më 26 janar 2024

28.12.2023

Во фокусот

Për nevojat e projektit Qendra kundër dezinformatave në Ballkanin Perëndimor: ekspozimi i ndikimeve keqdashëse përmes gazetarisë mbikëqyrëse, Fondacioni Metamorfozis shpall Thirrje rajonale për punësimin e analistit gjeopolitik.

Qëllimi i përgjithshëm i këtij angazhimi është të hulumtojë, përmbledhë, sintetizojë, hartojë dhe krahasojë rrjedhën dhe modelet e dezinformimit në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor (Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Kosova, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina dhe Mali i Zi) dhe rajonin si një tërësi..

Afati i fundit për aplikim është 26 janar 2024. Më shumë detaje mbi detyrat, përgjegjësitë dhe kriteret e aplikimit mund të gjenden këtu.

Ndaje:

mediumski-item-img-1.png

Shpallje për punësimin e udhëheqësit/es së projekteve

Informata themelore Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, përmes programit të tij “Mediat për Demokraci”, pranon se një shoqëri e informuar është thelbësore për të garantuar llogaridhënie si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Aktivitetet që “Metamorfozis” i realizon në kuadër të këtij programi synojnë të krijojnë një mjedis në të cilin […]

mediumski-item-img-1.png

Indeksi i hapjes: Është duke u zhvilluar rrethi i tetë i matjeve të hapjes së autoriteteve të pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ

Rrjeti ACTION SEE – Rrjeti për Përgjegjësi, Teknologji dhe Hapje të Institucioneve në Evropën Juglindore me mbështetjen e Fondit Kombëtar për Demokraci (NDI) përmes projektit Përdorimi i Mediave të Reja për të Promovuar Transparencën e Qeverisë (Using New Media to Promote Government Transparency), filloi rrethi i tetë e matjeve të hapjes së autoriteteve të pushtetit […]

mediumski-item-img-1.png

Analizë e E-shërbimeve në komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2023

Analizë e E-shërbimeve në komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2023 Digjitalizimi dhe teknologjitë digjitale po e ndryshojnë në mënyrë drastike mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe komunikojmë me botën përreth nesh. Kjo është veçanërisht e vërtetë në fushën e shërbimeve publike, ku shërbimet digjitale të qeverisë (shërbimet e e-Qeverisë) i zëvendësojnë gjithnjë e […]