„Ако нешто е премногу добро за да биде вистинито, во тој случај, веројатно не е вистинито“. Ако се водиме од ова правило, ќе можеме да се заштитиме од голем број од измами и на интернет и офлајн, вклучително и фишинг.

Што друго можеме да направиме за да се заштитиме од фишинг? Овој инфографик содржи неколку лесни, но ефективни препораки кои можат многу да ни помогнат.

Сподели: