mediumski-item-img-1.png

13.10.2023

Декодирање на дезинформации: Извештаи за регионално мапирање на дезинформации и граѓанското општество

Во рамките на Програмата за дигитален активизам, спроведена од TechSoup и нејзините партнери во Централна и Источна Европа (ЦИЕ) од 2018 година, во тек е клучна активност која се фокусира на поддршка на организациите на граѓанското општество (ГО) да бидат поотпорни на дезинформации. TechSoup и партнерите веруваат дека за да донесеме промени, прво мора да […]

mediumski-item-img-1.png

04.08.2023

Како да се заштитиме од фишинг пораки

„Ако нешто е премногу добро за да биде вистинито, во тој случај, веројатно не е вистинито“. Ако се водиме од ова правило, ќе можеме да се заштитиме од голем број од измами и на интернет и офлајн, вклучително и фишинг. Што друго можеме да направиме за да се заштитиме од фишинг? Овој инфографик содржи неколку […]

mediumski-item-img-1.png

04.08.2023

Карактеристики на фишинг пораките

Оваа визуелизација може да ни помогне да забележиме некои детали во пораките кои може да укажуваат на тоа дека станува збор за фишинг порака. Исто така, овде издвојуваме и дел од најчестите мотиви на испраќачите на фишинг пораки.

mediumski-item-img-1.png

04.08.2023

Што е фишинг?

Што е фишинг и како можеме да го препознаеме? Одговорите на овие прашања ги дава визуелизацијата подолу.

mediumski-item-img-1.png

24.01.2023

Визуелизација: Кој и како ги прибира нашите лични податоци преку интернет?

Користењето интернет, за многумина, е рутина која ја практикуваат секојдневно и многупати во текот на денот. Дали знаевте дека со секое користење на интернет, споделуваме наши лични податоци? Ако се прашувате кој и како ги прибира овие податоци, инфографикот подолу ќе ви ги даде одговорите што ги барате.

mediumski-item-img-1.png

16.01.2023

Визуелизација: Што се „колачиња“ и како фунционираат?

„Колачиња“ или cookies се термини со кои се сретнуваме речиси секојдневно, но дали знаеме што точно означуваат? Овој инфографик објаснува што се „колачиња“, која е нивната функција и какво влијание имаат тие врз приватноста на интернет-корисниците.

mediumski-item-img-1.png

28.12.2022

Вредноста на нашите лични податоци

Нашите лични податоци можат да бидат искористени од различни страни и за различни цели што најчесто се сведуваат на некаков вид финансиска добивка. Оваа визуелизација ја објаснува најчестата причина поради која компаниите сакаат да дојдат до нашите податоци.

mediumski-item-img-1.png

28.12.2022

Што е личен податок?

Секоја информација која очигледно се однесува на одредена личност или може да ја искористиме за да идентификуваме некое лице, се смета за личен податок. Во оваа визуелизација споделуваме неколку примери за тоа кои информации може да ги опфаќа изразот „лични податоци“.

mediumski-item-img-1.png

28.10.2022

Што можат да направат институциите за да ја унапредат усогласеноста на електронските јавни услуги со Законот за заштита на лични податоци?

Јавниoт сектор има обврска да обезбедува услуги за граѓаните на начин кој најмногу одговара на нивните реални потреби. Еден од најефективните чекори кон постигнување на оваа цел е дигитализација на јавните услуги. Соодветната заштита на човековите права, вклучително и правото на приватност, треба да биде еден од приоритетите во овие процеси. Овие инфографици нудат препораки […]

mediumski-item-img-1.png

27.10.2022

Зошто е важна дигитализацијата на јавните услуги?

Секојдневното користење на дигитални алатки во различни сфери од нашето живеење го менува начинот на кој функционира општеството. Јавниот сектор не е исклучок од овој тренд, а овде споделуваме само неколку од придобивките до кои може да доведе дигитализацијата на јавните услуги:

mediumski-item-img-1.png

13.09.2022

Проценка на доброто владеење во Северна Македонија и регионот преку Индексот на отвореност – Собрание и извршна власт – мерење за 2021

Со поддршка од Проектот за граѓанско учество на УСАИД и Националната фондација за демократија, Фондацијата Метаморфозис во соработка со партнерите од регионалната мрежа на ГО – Отчетност, технологија и мрежа на институционална отвореност во Југоисточна Европа (ACTION SEE), подготви проценка на состојбата на добро владеење на собранијата и извршните гранки на централните власти на четири […]

mediumski-item-img-1.png

13.09.2022

Објавен Индекс на отвореност на локалната самоуправа за 2022 година

Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис, во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, направи проценка на состојбата на доброто владеење во единиците на локалната самоуправа (ЕЛС) во Република Северна Македонија за 2022 година. Проценката е резултат на спроведено истражување засновано врз Индексот на отвореност. Истражувањето за 2022 година покажа дека повеќето општини не […]