Оваа визуелизација може да ни помогне да забележиме некои детали во пораките кои може да укажуваат на тоа дека станува збор за фишинг порака. Исто така, овде издвојуваме и дел од најчестите мотиви на испраќачите на фишинг пораки.

Сподели: