Фондацијата Метаморфозис во рамките на проектот „Мрежа на граѓански организации за отворени податоци“, кој се спроведува во соработка со Open Knowledge Foundation, а чија цел е градење на капацитети на граѓански организации за промоција на отворена агенда, преку формирање на Школа за податоци – Македонија, објавува:

К О Н К У Р С

За поддршка на проекти поврзани со отворени податоци

Преку конкурсот ќе бидат селектирани 4 граѓански организации кои ќе добијат поддршка во имплементацијата на конкретни проекти, базирани на отворени податоци.

Целосниот опис на повикот, како и формуларот за аплицирање може да ги најдете на следните линкови:

Краен рок за пријавување: 22 јуни 2015

Времетраење на предлог-проектите: не повеќе од 6 месеци

Доколку имате прашања или ви се потребни дополнителни информации за конкурсот, испратете порака по е-пошта на schoolofdata@metamorphosis.org.mk.

Сподели: