Мени

Конкурс за поддршка на проекти поврзани со отворени податоци

Фондацијата Метаморфозис во рамките на проектот „Мрежа на граѓански организации за отворени податоци“, кој се спроведува во соработка со Open Knowledge Foundation, а чија цел е градење на капацитети на граѓански организации за промоција на отворена агенда, преку формирање на Школа за податоци – Македонија, објавува:

К О Н К У Р С

За поддршка на проекти поврзани со отворени податоци

Преку конкурсот ќе бидат селектирани 4 граѓански организации кои ќе добијат поддршка во имплементацијата на конкретни проекти, базирани на отворени податоци.

Целосниот опис на повикот, како и формуларот за аплицирање може да ги најдете на следните линкови:

Краен рок за пријавување: 22 јуни 2015

Времетраење на предлог-проектите: не повеќе од 6 месеци

Доколку имате прашања или ви се потребни дополнителни информации за конкурсот, испратете порака по е-пошта на schoolofdata@metamorphosis.org.mk.