Fondacioni Metamorfozis në kuadër të projektit “Rrjeti i organizatave qytetare për të dhënat e hapura”, i cili realizohet në bashkëpunim me “Open Knowledge Foundation”, dhe që ka për qëllim ndërtimin e kapaciteteve të organizatave qytetare për promovimin e agjendës së hapur, duke e formuar Shkollën për të dhëna – Maqedoni, shpall:

K O N K U R S

Për përkrahjen e projekteve që kanë të bëjnë me të dhënat e hapura

Nëpërmjet konkursit do të zgjidhen 4 organizata qytetare që do të fitojnë përkrahje për implementimin e projekteve konkrete, të bazuara në të dhënat e hapura. Përshkrimin e plotë të shpalljes, si dhe formularin për aplikim mund ta gjeni në këto linke:

Afati i fundit për aplikim: 22 qershor 2015. Kohëzgjatja e рroprozim-projekteve: jo më shumë se 6 muaj. Në qoftë se keni ndonjë pyetje ose në qoftë se keni nevojë për informata plotësuese për konkursin, dërgoni e-mail në: schoolofdata@metamorphosis.org.mk.

Ndaje: