Мени

Работилница за создавање Отворени Образовни Ресурси во ООУ Кирил и Методиј во с. Кучевиште

На 01.11.2019во основното училиште „Кирил и Методиј“ во с.Кучевиште се одржа презентација и работилница во рамките на проектот Отворени Образовни Ресурсикој го спроведува Фондацијата Метаморфозис. Ова е втора ваква работилница реализирана во рамки на проектот, преку кој наставниот кадар се запознава со концептите на ООР, нивната корисност и примери каде истите редовно се користат во наставата. Во рамките на работилницатаобучувачите ги запознаа присутните со начините и алатките со кои може да создаваат отворени образовни ресурсикако и истите да ги заштитат со Криејтив Комонс лиценци

 

Работилницата беше од интерактивен карактер и сите присутни имаа можност да ги заштитат нивните образовни ресурсикако и да се обучат да создадат новикои се соодветно лиценцирани со Криејтив Комонс лиценците. Посебен осврт беше даден на создавање на Отворени Образовни Ресурси на јазиците на малцинските заедници. 

 

Проектот „Отворени Образовни Ресурси“ е поддржан од Фондацијата Отворено Општество – Македонија.