Отворен пристап

Current potential Open Access content creators lack awareness of the full potential of digital technologies, and sometimes lack some basic skills related to use of software systems. Most acutely, many academics, scientists and researchers fail to enter the scientific debate at all, and rarely publish the results of their work, as number of citations and […]

Приватност на интернет

Метаморфозис ќе спроведе оценување на практиките и процедурите на институциите, организациите и фирмите за ракување со личните податоци. За таа цел ќе биде развиена специјална методологија од страна на интердисциплинарна работна група. Проценката ќе послужи како основа за понатамошно развивање на проектни активности. Целта на проектот е да се зголеми заштитата на приватноста во Македонија.Покрај […]

Вистиномер

Вистиномер.мк, преку тим на стручни лица од соодветните области, ги анализира ветувањата на политичките субјекти и ги презентира во лесно читлива, агрегирана форма, заедно со систематски статистички податоци. Секое идентификувано ветување добива оценка според степенот на исполнетост: исполнето, делумно исполнето или неисполнето. Ветувањата кои се нелогични или искажани на начин што оневозможува да се проверат […]

Политички спектар

Политичкиот спектар овозможува утврдување на генералната идеолошка ориентација на лицата кои се тестираат. Функционира на тој начин што се одговара на вкупно 60 прашања, поделени во 5 тематски целини. Перцепцијата на себеси и другите Економија Социјална политика, образование, култура, медиуми Лични права (општествени вредности, религија, секс) Политички систем, ред и поредок Прашањата ја утврдуваат генералната […]

Граѓанското општество и новите технологии во регионот JИЕ – зајакнување на контекстуалната употреба на новите технологии во работата на граѓанскиот сектор

Проектот овозможува создавање канали за комуникација и можности за соработка со други граѓански организации и други институции, што создава плодна основа за заедничка работа на идни проекти насочени кон остварување на заеднички цели на регионално ниво. Општа цел: Поврзување на иницијативите на граѓанските организации на регионално ниво со употребата на новите технологии и создавање база […]

е-Рајдери

Проектот е-Рајдери (официјален блог на проектот) го јакне капацитетот на граѓанските организации (НВО) во Македонија за да ги пренесат своите пораки, да поттикнат граѓанско учество во општествениот живот, да коалицираат и подобро да им служат на своите заедници. Е-Рајдерите (од анг. е-Јавачи) се мобилни консултанти што обезбедуваат поддршка за граѓанските организации за оптимално искористување на […]

Дигитални клубови

Во рамките на проектот Дигитални клубови Фондациjата Метаморфозис, отвори 12 дигитални клубови на териториjата на Република Македониjа. Дигиталните клубови нудат голем број на активности и услуги кои вклучуваат пристап до ИКТ од страна на жителите во заедницата, со цел поддршка на нивниот социјален и економски развој. Дигиталните клубови ги исполнуваат стандардите на Метаморфозис за е-точки. […]

Слобода на изразување и говор на омраза

Проектот се фокусира на градење на капацитетите на активистите кои веќе работат на специфични цели со цел да се надградат нивните способности за користење на новите технологии, во комбинација со лидерски вештини и вештини за критичко размислување кои не се обезбедени од државниот образовен систем (реторика, аргументирано пишување). Примарните корисници на проектот ќе оформат основна […]

Акциска мрежа за добро владеење

Проектот има за цел да ги засили напорите на граѓанските организации во обраќањето и подобрувањето на доброто владеење преку обезбедување на алатки, вештини и знаења со цел подобрување на нивната работа, како и преку грантови за спроведување на конкретна иницијатива. Со овие алатки и обуки, локалните граѓански организации значително ќе ги подобрат хоризонталните врски со […]

Мрежа од граѓански организации за ефикасно активно учество

Проектот „Мрежа од граѓански организации за ефикасно активно учество“ е дизајниран да ги засили постоечите напори на граѓанските организации, градејќи им ги капацитетите и вештините за користење на новите технологии за вмрежување и застапување. Преку серија на алатки и обуки, локалните граѓански организации ќе имаат подобрена соработка едни со други, со нивните целни групи и […]

Зголемување на употребата на владините веб-локации како алатки за транспарентност, отчетност и е-учество

Истражувачкиот проект го испитуваше тековното ниво на употреба на владините веб-локации на општинско и државно ниво (веб-локации .gov.mk) во областа на транспарентноста, отчетноста и е-учеството во донесувањето одлуки и обезбеди препораки за тоа како да се надминат пречките што спречуваат реализација на целосниот потенцијал на нови технологии во овие области.

Следи ги парите

Сервисот „Следи ги парите“ (www.SlediGiParite.mk) има за цел да ја доближи фискалната политика на локалните самоуправи во Македонија до граѓаните, преку едноставно и транспарентно прикажување на нивните буџети, односно приходите и расходите на општините од 2008 година па до денес. Информациите кои ги содржи сервисот ќе им овозможат на граѓаните да го следат трошењето на […]

Verified by MonsterInsights