Систем за управување со погрешни информации и дезинформации и новинарски брифинзи

Главна цел на проектот Интегрирање на Системот за управување со погрешни информации и дезинформации во работењето на државните институции, Министерството за здравство и неговите помошни институции и обезбедување поддршка на истите да го користат поефикасно при адресирање на потребите на граѓаните.   Целни групи Здравствени работници Новинари   Очекувани резултати Воспоставена платформа за социјално слушање […]

Заштита на човековите права во ера на вештачка интелигенција

Општата цел на проектот „Заштита на човековите права во ерата на вештачка интелигенција“ е да придонесе кон заштита на човековите права во политиките поврзани со вештачката интелигенција. Специфични цели: Подигнување на јавната свест за предизвиците и ризиците по човековите права поврзани со усвојувањето на регулативата поврзана со вештачката интелигенција и Поддршка на развојот на националните […]

Транспарентност и отчетност на државните институции во Република Северна Македонија

Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“ започна со спроведување на проектот „Транспарентност и отчетност на државните институции во Република Северна Македонија“, со цел да придонесе во процесите за подобрување на активната транспарентност на институциите на централно ниво. Проектните активности имаат за цел да придонесат кон подобро информирана јавност и поголема вклученост на граѓаните во процесот […]

ACTION SEE – Одговорност, Технологија и Мрежа на Институционална Отвореност во Југоисточна Европа – 2022

ACTION SEE (Одговорност, технологија и мрежа за институционална отвореност во регионот на Југоисточна Европа) е мрежа на граѓански организации кои заеднички работат на промовирање и обезбедување одговорност и транспарентност на владата во регионот на Југоисточна Европа, зголемувајќи го потенцијалот за граѓански активизам и граѓанско учество, промовирање и заштита на човековите права и слободи на интернет […]

Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење на инклузивен дигитален екосистем (ЕУ)

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ ОБЛАСТ – Заштита на лични податоци Наслов на проектот – Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење на инклузивен екосистем Вид на договор/ Категорија – 2021/429-271 ИПА компонента/ (национална или регионална) – ЕИДХР Поддршка на граѓанското општество преку шеми за поддршка засновани на одредена земја во Северна Македонија Програмска година […]

Зајакнување на граѓанското општество преку дигитална трансформација

Цели на проектот: Зајакнување на компетенциите на вработените во Метаморфозис како едукатори и обучувачи на возрасни во врска со онлајн и иновативни алатки и пристапи за учење; Зајакнување на капацитетите на Фондација Метаморфозис за едуцирање на граѓанските организации за дигиталната трансформација и Подобрување на капацитетите на Метаморфозис за развивање одржлива меѓународна соработка и меѓународно учење. […]

Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење на инклузивен дигитален екосистем (ABA ROLI)

Општа цел: Да се промовира спроведувањето на Законот за заштита на личните податоци при дизајнирање и испорака на дигитални услуги со цел да се направат побезбедни и подостапни за сите граѓани, особено за членовите на маргинализираните групи погодени од дигиталните јазови. Специфични цели: Институциите ја подобруваат усогласеноста со Законот за заштита на личните податоци при […]

Центар против дезинформации на Западен Балкан: разоткривање на опасните влијанија преку набљудувачко новинарство

  Главна цел на проектот Откривање на странско малигно влијание на Западен Балкан преку разоткривање и мапирање на протокот на дезинформации и пропаганда што потекнуваат од надворешни актери низ регионот. Специфични цели Зголемување на капацитетот на новинарите и медиумите да идентификуваат, документираат, известуваат и разоткриваат странски малигни влијанија; Едуцирање на јавноста за природата и ефектите […]

Промовирање на отчетноста и транспарентноста на јавните реформи

Генерална цел на проектот Да се зголеми отчетноста на јавните службеници и да се промовира активен ангажман на информирани граѓани во Република Северна Македонија, овозможувајќи соработка со повеќе засегнати страни во процесите на демократски реформи на патот на интеграција во Европската унија (ЕУ), преку зголемено влијание на јавната политика преку проверка на факти и мониторинг […]

Брз одговор на дезинформации за вакцините

Име на проектот: Брз одговор на дезинформации за вакцините Цели на проектот Да се зголеми производството и споделувањето на проверени и едукативни медиумски содржини (насочени кон медиумски професионалци и општа публика); Барање транспарентност од властите и олеснување на соработката со медиумите и граѓанското општество; Овозможување директна соработка помеѓу новинари, медицински професионалци и други засегнати страни. […]

Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ICEDA

Име на проектот: Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда– ICEDA Цел на проектот Проектот има за цел да го зголеми учеството на граѓанските организации (ГО) во обликувањето и имплементацијата на Дигиталната агенда на Западен Балкан.   Специфични цели Да се зголемат капацитетите на ГО и медиумите за справување со предизвици поврзани со дигиталната агенда, […]

Be cool, Be healthy, Do sports

Во рамки на проектот „Be cool, Be healthy, Do sports”, преку програмата ERASMUS+, а во организација на Националната агенција за млади од Малта, заедно со партнерските организации од Македонија -„Метаморфозис – Фондација за интернет и општество“ и „Ballyfermot Youth service“ од Република Ирска, 8 млади луѓе од Македонија на возраст од 13-18 години ќе земат […]