Sektori publik ka detyrimin që t’u ofrojë shërbime qytetarëve në një mënyrë që i përshtatet më së miri nevojave të tyre reale. Një nga hapat më efektivë drejt arritjes së këtij qëllimi është digjitalizimi i shërbimeve publike. Mbrojtja adekuate e të drejtave të njeriut, duke përfshirë të drejtën e privatësisë, duhet të jetë një nga prioritetet në këto procese. Këto infografikë ofrojnë rekomandime se si institucionet mund ta harmonizojnë ofrimin e shërbimeve publike elektronike me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

 

Ndaje: