mediumski-item-img-1.png

24.01.2023

Vizualizim: Kush dhe si i mbledh të dhënat tona personale në internet?

Përdorimi i internetit, për shumë njerëz, është një rutinë që ata e praktikojnë çdo ditë dhe shumë herë gjatë ditës. A e dini se sa herë përdorim internetin, ndajmë të dhënat tona personale? Nëse po pyesni se kush i mbledh këto të dhëna dhe si, infografiku i mëposhtëm do t’ju japë përgjigjet që kërkoni.

mediumski-item-img-1.png

09.01.2023

Pse duhet ta lexojmë “Politikën e privatësisë“

Sipas Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, kontrolluesit kanë për obligim të arsyetojnë në gjuhë të qartë dhe të thjeshtë se cilat të dhëna personale, në çfarë mënyre dhe për çfarë qëllimesh i mbledhin dhe i përpunojnë të dhënat personale. Ky dokument i përgjithshëm i karakterit informativ shpesh quhet “Politika e privatësisë”. Në këtë […]

mediumski-item-img-1.png

15.12.2022

Nocionet dhe parimet themelore të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale

Për t’i kuptuar më mirë të drejtat e qytetarëve sipas Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe obligimet të cilat ky ligj i imponon ndaj atyre që përpunojnë të dhëna personale, si dhe për ta shfrytëzuar në mënyrë më efikase këtë ligj me qëllim të mbrojtjes së të dhënave personale, fillimisht duhet të […]

mediumski-item-img-1.png

13.12.2022

Çfarë mund të bëjmë për ta mbrojtur veten nga sulmet kibernetike?

Në pjesën e dytë të serisë sonë, ne u njohëm me mënyrat në të cilat caku ynë – Artani – i cili mund të jetë secili prej nesh, do të sulmohej nga hakerët dhe pse një sulm i tillë do të ketë sukses. Në këtë pjesë, do të flasim për mënyrat në të cilat mund […]

mediumski-item-img-1.png

12.12.2022

Si kryhen sulmet e hakimit?

Në pjesën e parë të serisë sonë, u njohëm me cakun tonë – Artanin – i cili mund të ishte secili prej nesh, dhe e pamë pse Artani është një cak i mirë, edhe pse është një person krejtësisht i zakonshëm. Në këtë pjesë do të flasim për mënyrat në të cilat hakerët do të […]

mediumski-item-img-1.png

11.12.2022

Pse jemi shënjestër e sulmeve në botën tonë digjitale?

Në pjesën e parë të serisë sonë për sigurinë kibernetike, do të flasim për arsyet që na bëjnë cak të sulmeve të hakerëve. Në këtë tekst, do ta vendosim lexuesin në rolin e një caku, dhe do të shikojmë pse hakerët do t’ju sulmonin në varësi të motivit të tyre. Image by Gerd Altmann from […]

mediumski-item-img-1.png

14.09.2022

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave personale: Personi i parë për kontakt gjatë realizimit të të drejtave tona sipas Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale

Qytetarët kanë të drejtë t’i drejtohen personit i cili i përpunon të dhënat e tyre personale në raste të keqpërdorimit të tyre, përdorimit të pavetëdijshëm ose përdorimit pa pëlqim në situata më të ndryshme. Për këto raste, si dhe për prezantimin, ndjekjen dhe përditësimin e mekanizmave të brendshme për mbrojtje të të dhënave personale te […]

mediumski-item-img-1.png

31.08.2022

Mbrojtja e të dhënave personale në marrëdhëniet e punës

Punësimi dhe të drejtat dhe obligimet që dalin nga marrëdhënia e punës në legjislacionin e Republikës së Maqedonisë së Veriut përfshihen me disa ligje, si: Ligji për marrëdhëniet e punës, Ligji për sigurimin pensional dhe invalidor, Ligji për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë, Ligji për sigurim shëndetësor, Ligji për evidenca në fushën e […]

mediumski-item-img-1.png

30.08.2022

Institucionet ende publikojnë të dhëna në formën e një dokumenti të skanuar në formatin PDF

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay Nëse punonjësit në institucione kanë kryer trajnime dhe janë trajnuar për të dhënat e hapura dhe për procesin e publikimit të tyre, si dhe për aspektet e avancuara teknike, atëherë ato njohuri duhet t’i zbatojnë në praktikë, në vendin e punës. Ky është mendimi i prof. dr. Ivan Çorbev, dekan […]

mediumski-item-img-1.png

15.08.2022

Cilat teknika përdoren për të vjedhur identitetin tuaj?

Vjedhja e identitetit është një nga llojet më të zakonshme të keqpërdorimit të të dhënave personale në internet dhe mund të marrë shumë forma. Infografiku i mëposhtëm ofron një shpjegim se cilat teknika përdoren për të vjedhur identitetin e dikujt.    

mediumski-item-img-1.png

10.08.2022

Cilat lloje të vjedhjeve të identitetit ekzistojnë?

Edhe pse shumica e vjedhjeve të identitetit kanë të njëjtin motiv, që është përfitimi financiar, kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se ato ndodhin gjithmonë për këtë arsye. Strategjitë, mjetet dhe mediat përmes të cilave arrihen këto përfitime mund të ndryshojnë shumë. Prandaj, kemi disa kategori të vjedhjes së identitetit, më të zakonshmet prej të […]

mediumski-item-img-1.png

15.07.2022

Nëse përdoret në mënyrë transparente, inteligjenca artificiale premton zhvillim të mëtejshëm për të mirën e njerëzimit

Image by Gerd Altmann from Pixabay “Pavarësisht kapaciteteve që kemi, fuqia punëtore në vendin tonë, e kjo me gjasë vlen për të gjithë rajonin, është ende mjaft e lirë që nuk të mos ketë interes të mjaftueshëm për automatizim me IA, kështu që ndoshta për shkak të kësaj kemi perceptimin se jemi duke mbetur prapa” […]