mediumski-item-img-1.png

28.11.2023

Inteligjenca artificiale, një mjet jashtëzakonisht i dobishëm, por edhe i rrezikshëm në duart e njeriut

Mësoni se si funksionon në të vërtetë teknologjia që qëndron pas IA-së, si ndikon në jetën tonë, cilat janë pozitive dhe negative të saj dhe çfarë mund të presim në të ardhmen Duket se nuk kanë fund bisedat për inteligjencën artificiale (IA), në media, në rrjetet sociale, në shkencë, në botën e biznesit, në jetën […]

mediumski-item-img-1.png

14.11.2023

SI TË (MBI)JETOJMË NË NJË SHOQËRI TË PËRMBYTUR NGA URREJTJA NË INTERNET?

Fotoja nga Freepik Një nga sfidat më të mëdha kur ne si aktivistë/e kuir (“queer”) përpiqemi të rrisim ndërgjegjësimin publik dhe vullnetin institucional për jetën tonë të përditshme është të qëndrojmë të qetë, të arsyeshëm dhe të sigurt përballë përhapjes së madhe të gjuhës së urrejtjes ndaj nesh dhe komuniteteve tona. Periudhën e kaluar, si […]

mediumski-item-img-1.png

07.11.2023

VIzualizim: Gjuha e urrejtjes në bazë gjinore në mediat online në Maqedoninë e Veriut

“Nuk duhet të synojmë sigurinë e hapësirës kibernetike, por sigurinë në hapësirën kibernetike.” Kapitulli 5, gjegjësisht Ngritja e urrejtjes në internet: Gjuha e urrejtjes në hapësirën kibernetike që synon gratë në Maqedoninë e Veriut bazohet në hulumtimin e kryer në Maqedoninë e Veriut, qëllimi i të cilit është të identifikojë komponentin gjinor të rasteve të […]

mediumski-item-img-1.png

13.10.2023

Deshifrimi i dezinformatave: Raporte për hartëzimin rajonal të dezinformatave dhe shoqërisë civile

Në kuadër të Programit për Aktivizëm Digjital, i zbatuar nga TechSoup dhe partnerët e tij në Evropën Qendrore dhe Lindore (EQL) që nga viti 2018, është duke u zhvilluar një aktivitet kyç që fokusohet në mbështetjen e organizatave të shoqërisë civile (OSHC) për të qenë më rezistente ndaj dezinformatave. TechSoup dhe partnerët besojnë se për […]

mediumski-item-img-1.png

12.10.2023

HIVE MIND: një platformë për aktivistët, krijuesit dhe moderatorët nga e gjithë bota

Platforma Hive Mind është një qendër për aktivizmin digjital dhe këtu ka aktivistë, edukatorë, moderatorë, gazetarë dhe organizata të shoqërisë civile nga pjesa më e madhe e botës. Mund të përdoret falas për të ndjekur kurse, trajnime, mjete dhe si një bibliotekë virtuale. Nga informacione të thjeshta dhe postime në blog të bazuara në lajme, […]

mediumski-item-img-1.png

30.09.2023

Roli dhe funksioni i Agjencisë për Mbrojtjen e Dhënave Personale

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në pjesën e mëtutjeshme të tekstit: “Agjencia”) është organ i mëvetësishëm dhe i pavarur, kompetent për të kryer mbikëqyrje të ligjshmërisë së aktiviteteve të ndërmarra gjatë përpunimit të të dhënave personale në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive […]

mediumski-item-img-1.png

10.09.2023

Më të rinjtë dhe mbrojtja e të dhënave personale

Në kohë kur një pjesë e madhe e aktiviteteve tona i ndajmë në internet, privatësia ka rëndësi shumë të madhe. Interneti ofron përmbajtje me shumë mundësi për argëtim, mësim, por gjithashtu mund të jetë i ndryshëm nëse mungon nivel adekuat i vëmendjes. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për fëmijët të cilat që në moshë të […]

mediumski-item-img-1.png

31.08.2023

Nëse dhe si mund t’u kërkojmë rrjeteve sociale të fshijnë një pjesë nga të dhënat tona personale?

Социјалните мрежи и приватноста / Илустрација: Мета.мк Në kohën kur gjurmët digjitale mund të lënë ndikim të përhershëm, njerëzit janë gjithnjë e më të shqetësuar për të dhënat që ndajnë në dhe me rrjetet sociale. Ndonëse këto platforma ofrojnë lidhshmëri dhe ndërveprim të paparaparë, ato gjithashtu mbajnë një mori të dhënash personale që përdoruesit mund […]

mediumski-item-img-1.png

15.06.2023

Inteligjenca artificiale dhe të dhënat personale

Inteligjenca artificiale (IA) është fusha në shkencat kompjuterike që merret me krijimin e makinave që mund të simulojnë sjelljen njerëzore, pa u orientuar, përkatësisht kontrolluar drejtpërdrejt, nga njeriu. Kjo fushë përfshin disa lloje të sistemeve kompjuterike që “mësojnë”, njohin skema dhe ofrojnë rezultate të shkallëve të ndryshme të kompleksitetit, pa u programuar në mënyrë eksplicite […]

mediumski-item-img-1.png

05.06.2023

Aspekte juridike dhe etike të teknologjisë së njohjes së fytyrave

Teknologjia e njohjes së personave është në rritje në sektorë dhe industri më të ndryshme, si një mënyrë për të verifikuar njerëzit gjë që është më e sigurt dhe më e volitshme sesa metodat tradicionale të verifikimit siç janë fjalëkalimet, kartat e dedikuara elektronike dhe ngjashëm (më shumë se si funksionon teknologjia e njohjes së […]

mediumski-item-img-1.png

31.05.2023

Biometria dhe privatësia

Mbrojtja e të dhënave personale luan rol të rëndësishëm në epokën digjitale në të cilën jetojmë. Me zhvillimin e teknologjisë në fushën e biometrisë, të tillë si skanerët e gjurmëve të gishtërinjve dhe sistemet e njohjes së fytyrës, jemi dëshmitarë të ndryshimit të rëndësishëm në mënyrën se si vërtetojmë dhe u qasemi profileve tona digjitale. […]

mediumski-item-img-1.png

14.03.2023

Çfarë është privatësia sipas dizajnit dhe cilat janë karakteristikat e saj

Privatësia sipas dizajnit ose mbrojtja teknike dhe e integruar e të dhënave personale është një koncept sipas të cilit funksionalitetet për mbrojtjen e të dhënave personale janë të integruara në vetë shërbimet ose produktet, për shembull: shërbimet publike elektronike, integrohen në mjetet që në procesin e krijimit të tyre. Mësoni më shumë rreth këtij koncepti […]