Konferenca përmbyllës e projektit “Rrjeti i organizatave qytetare për pjesëmarrje aktive efikase“, do të mbahet të premten, më 19 qershor 2015 në hotelin Arka në Shkup, me fillim në orën 9:30.

Projektin e realizon fondacioni Metamorfozis, në parnteritet me Qendrën maqedonase për arsi evropian (QMAE), dhe me ndihmën financiare të Komisionit Evropian nëpërmjet programit “Përkrahje për përforcimin, qëndrueshmërinë dhe zhvillimin e shoqërisë aktive qytetare”.

Që të paraqiteni për të marrë pjesë në konferencë, plotësojeni këtë formular.

Аgjenda e ngjarjes mund të merret në këtë link.

Për pyetje dhe informata plotësuese mund të na kontaktoni lirisht.

Personi për kontakt:

Аdriana Selmani

Asistente për projetke

e-mail-i: adrijana@metamorphosis.org.mk

telefoni: 02/ 3109 325

Ndaje: