E drejta për mbrojtjen e të dhënave personale, përveç asaj që është e rregulluar me Kushtetutë, është e garantuar edhe me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Ndaje: