Правото на заштита на лични податоци, освен е што е уредено со Уставот, е гарантирано и со Законот за заштита на лични податоци.

Сподели: