Në ngjarje u ftuan të gjithë të interesuarit për mbrojtjen e mjedisit jetësor, të cilët pas paraqitjes së filmit kishin mundësi ta diskutojnë problemin global të ndotjes së mjedisit jetësor, menaxhimin e mbeturinave, dhe gjithsesi mënyrën kreative të ripërdorimit të mbeturinave. Pritet që nga paraqitja e filmit të dalin ide për ripërdorim kreativ të mbeturinave elektronike dhe elektrike.

Ndaje: