Fondacioni Metamorfozis së bashku me partnerët e projektit Qendra për Zhvillimin e Rajonit të Planifikimit të Pollogut dhe Këshilli i Qarkut Elbasan, më 30 Shtator duke filluar në orën 11.00 organizojnë prezantim përfundimtar të rezultateve të Projektit për avancimin e turizmit bashkëkohor – STEP dhe një debat të hapur mbi “Rekomandimet e Projektit STEP për të tejkaluar sfidat e përmirësimit të bashkëpunimit ndërkufitar të turizmit midis rajoneve të Pollogut dhe Elbasanit.” Ngjarja do të jetë në internet online, përmes platformës ZOOM.

Të gjithë pjesëmarrësit e interesuar mund të bashkohen në lidhjen e mëposhtme:

https://techsoupglobal.zoom.us/j/97869254114?pwd=UkJvRFhJdmFLVDJlNjQyb2tPVklWUT09

Projekti për avancimin e turizmit bashkëkohor – STEP është financuar nga Bashkimi Evropian.

Agjenda-Prezantimi final STEP

Rekomandimet e projektit STEP

 

Ndaje: