rabotilnica1Fondacioni për internet dhe shoqëri, Metamorfozis, e mbajti punëtorinë fillestare për projektin “Mbështetja e vlerave demokratike dhe ndryshimeve në shoqëri nëpërmjet gazetarisë” (Upholding democratic values and change in society through journalism). Në këtë punëtori morën pjesë një numër gazetarësh dhe aktivistësh, të cilët diskutuan në detaje për temat që do të trajtohen në kuadër të projektit, të cilat i përfshijnë fushat e integrimit euro-atlantik, qeverisjen e mirë, mjedisin, shëndetin, sundimin e ligjit, arsimin, emigrimin dhe largimin e profesionistëve nga vendi.

Ndaje: